Legislativní okénko

Lidé mlčte, vládneme.

O nahrazení parku v sousedství benzínkou, parkovištěm, lakovnou či supermarketem rozhodují úřady. Na rozdíl od komunistického bezčasí se ale nyní lidé mohou k rozhodování úřadů alespoň vyjádřit. Bez nároku na to, že se jejich připomínkou bude někdo zabývat.

Důležité milníky v legislativě 2014 – 2016

Dva roky jsou dostatečně dlouhá doba na to, abychom si zrekapitulovali, jaké významné události na poli legislativy nás potkaly. Zákonů bylo požehnaně a u těch nejdůležitějších Zelený kruh se svými členy intenzivně prosazoval legislativní opatření na ochranu životního prostředí.

Speciální střípky z legislativy

Pří příležitosti hodnocení hlasování Sněmovny přinášíme také shrnutí situace okolo zákonů, jejichž sledování a ovlivňování je naší prioritou.