Prosincové střípky z legislativy

Poslanci o infrastruktuře a úložištích
Na prosincové schůzi poslanci ve zrychleném řízení schválili novelu zákona o urychlení výstavby infrastruktury. Novela přináší důležitou změnu při určování ceny za výkup zemědělských pozemků při stavbě silnic. Nově bude pevně stanovena na osminásobek dosavadní ceny. V lednu pak zákon schválil Senát.

Sněmovna dále do druhého čtení pustila nový atomový zákon. V jeho rámci usiluje naše členská organizace Calla s dotčenými obcemi o úpravu procesu výběru hlubinného úložiště pro radioaktivní odpad. Dále se snaží prosadit zvýšení limitů pro náhradu škody způsobené havárií jaderné elektrárny.

Senát bez novinek
Senát v prosinci nic zásadního pro životní prostředí neřešil.

Vládou prošel zákon o ochraně ovzduší
V prosinci vláda podpořila přijetí velmi kontroverzní novely zákona o ochraně ovzduší. Hlavní novinkou je diskutované posílení kontroly domácích kotlů přímo v domácnostech. Zelený kruh na problematiku znečištění a nutnosti posílení kontrol upozornil na setkání s novináři a prostřednictvím tiskové zprávy.

Vedle toho stále pokračovalo vypořádání připomínek k velké novele stavebního zákona a dalších předpisů, které v mnoha bodech zasahují do ochrany životního prostředí a účasti na rozhodování.

Meziresortním připomínkovým řízením prošel návrh Surovinové politiky ČR. Zatím není jasné, zda se podle tohoto dokumentu u nás začne těžit zlato či nikoliv. Otevřená také zůstává otázka návratu možnosti vyvlastňování kvůli těžbě.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.
www.eeagrants.org