Jsme asociace 91 ekologických nevládních organizací (26 řádných a 65 přidružených) působících v České republice. Věnujeme se plošnému monitorování zákonů a politik, koordinujeme legislativní kampaně a poskytujeme aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabýváme problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. 

Aktuality Pozvánky

Jak chránit stromy ve městě? (s novou legislativou v zádech)

Rádi bychom vás pozvali na veřejnou debatu na téma Jak chránit stromy ve městě (s novou legislativou v zádech), která...
Read More

 

Chcete se sami zapojit do rozhodování?

Zde je pár užitečných odkazů pro ty, komu není lhostejné životní prostředí:

www.obcandvanula.cz
Frank Bold radí bezplatně občanům v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů. V rámci svého projektu propojuje lidi, kteří si mohou navzájem předat inspiraci, zkušenosti nebo se zapojit do společných aktivit. Radí, školí, poskytuje jasné návody, „jak na věc“.

obcan.ecn.cz
Na webových stránkách naleznete přesně rozebrané postupy jak se jako občan účastnit na rozhodování, jaké jsou Vaše práva na informace, informace o rovných příležitostech nebo co znamená být občanem EU.  Nalézt zde můžete také seznam publikací týkajících se občanské výchovy nebo filosofii zabývající se občanstvím.

www.arnika.org 
Webové stránky Arniky obsahují ekoporadnu, v jejímž rozcestníku naleznete spoustu užitečných informací k ochraně vod, ovzduší dřevin, ale i informace k účasti veřejnosti. Aktivním občanům pomůžou i vzorová podání a zákony  nebo odpovědi na časté dotazy. Pokud nenaleznete odpovědi na svoje otázky na rozsáhlých webových stránkách Arniky, můžete ještě zkusit publikace, které nabízí.