Jsme asociace ekologických nevládních organizací působících v České republice. Věnujeme se plošnému monitorování zákonů a politik, koordinujeme legislativní kampaně a poskytujeme aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabýváme problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí.

Nejnovější aktuality

  • Větší využití větru a slunce zlevní transformaci a posílí soběstačnost. Vláda toho využít nechce.
    Během včerejšího odpoledne proběhlo poslední jednání Platformy pro strategie v oblasti energetiky a klimatu ještě před zasedáním vlády k této věci. Jednání ukázalo, že vyšší využití solárních a větrných elektráren (scénář s 32% pokrytím spotřeby energie obnovitelnými zdroji v roce 2030) by bylo celkově o něco levnější, zejména díky nižším nákladům na energie. A to i při naopak vyšším objemu potřebných investic. Tento scénář by dále vyžadoval do roku 2030 menší výstavbu zdrojů na fosilní zemní plyn než scénář s nižším využitím OZE v roce 2030.
  • Výroční zpráva za rok 2023
    S potěšením Vám předkládáme výroční zprávu Zeleného kruhu za rok 2023. Tento rok byl pro naši asociaci i kancelář ve znamení systémových změn, které zlepšily životního prostředí a usilovaly o podporu demokracie a zlepšování kvality vládnutí v České republice.
  • Nabídka seminářů: jak propojit územní plánování a obecní adaptační strategie
    Zelený kruh nabízí zastupitelům, občanským iniciativám i zástupcům veřejné správy informační a právní podporu při propojování územního rozvoje s adaptačními opatřeními. Díky projektu Územní plánování – nástroj pro řešení klimatických výzev mohou zájemci o téma získat praktické informace formou seminářů a individuálních konzultací. 

Znáte svou ekologickou stopu?

Díky našemu projektu hra-o-zemi.cz si ji můžete spočítat a přečíst si tipy, jak se chovat šetrněji.

A co to vlastně je ta ekologická stopa? Ekologickou stopu můžeme považovat za účetní nástroj pro počítání ekologických zdrojů. Různé kategorie lidské spotřeby jsou převedeny na plochy biologicky produktivních ploch, nezbytné k zajištění zdrojů a asimilaci odpadních produktů. Jeden ze spoluautorů myšlenky, Kanaďan William Rees, ekologickou stopu přibližuje takto: „Kolik plochy (země a vodních ekosystémů) je třeba k souvislému zajišťování všech zdrojů, které potřebuji ke svému současnému životnímu stylu a k zneškodnění všech odpadů, které při tom produkuji?“ Více se dozvíte zde.

Chcete se sami zapojit do rozhodování?

Zde je pár užitečných odkazů pro ty, komu není lhostejné životní prostředí:

www.obcandvanula.cz
Frank Bold radí bezplatně občanům v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů. V rámci svého projektu propojuje lidi, kteří si mohou navzájem předat inspiraci, zkušenosti nebo se zapojit do společných aktivit. Radí, školí, poskytuje jasné návody, „jak na věc“.

obcan.ecn.cz
Na webových stránkách naleznete přesně rozebrané postupy jak se jako občan účastnit na rozhodování, jaké jsou Vaše práva na informace, informace o rovných příležitostech nebo co znamená být občanem EU.  Nalézt zde můžete také seznam publikací týkajících se občanské výchovy nebo filosofii zabývající se občanstvím.

www.arnika.org
Webové stránky Arniky obsahují ekoporadnu, v jejímž rozcestníku naleznete spoustu užitečných informací k ochraně vod, ovzduší dřevin, ale i informace k účasti veřejnosti. Aktivním občanům pomůžou i vzorová podání a zákony  nebo odpovědi na časté dotazy. Pokud nenaleznete odpovědi na svoje otázky na rozsáhlých webových stránkách Arniky, můžete ještě zkusit publikace, které nabízí.