Aktuality

Dnes slaví evropské národní parky. Zelený kruh vítá návrh vyhlášení národního parku Křivoklátsko.

Dvacátý pátý ročník Evropského dne parků je 24. května připomínaný ve 37 zapojených zemích  federace EUROPARC, do níž je zapojeno několik set institucí a tisíce chráněných území. (1) Federace při příležitosti Evropského dne parků zdůrazňuje, že naše chráněná území jsou zásadní pro pokračování a zavádění politik ochrany přírody a zdůrazňuje jejich klíčovou roli pro zajištění udržitelné a odolné společnosti. (2)

Otevřený dopis občanské společnosti k rušení ekologických opatření v EU podpořilo 145 organizací

Navzdory rostoucímu počtu důkazů o hrozícím ekologickém kolapsu a alarmujícímu zrychlování klimatické krize evropské vlády a unijní politici blokují nová opatření na ochranu přírody a ruší ta, která již byla zavedena. Tak zní začátek otevřeného dopisu, ke kterému se připojilo 145 organizací občanské společnosti z celé Evropy. Dopis vyjadřuje společný apel proti oslabování zelených politik EU.

Stanovisko Zeleného kruhu k vyhlášení připravovaného národního parku Křivoklátsko

Zelený kruh vítá návrh vyhlášení národního parku Křivoklátsko, vítá rovnou účast místních obyvatel na diskuzi o podobě národního parku, konstatuje zájem veřejnosti České republiky na ochraně divoké přírody v národních parcích a konstatuje, že návrh vyhlášení národního parku je geograficky vymezený velmi omezeně a pro ochranu jedinečných přírodních hodnot Křivoklátska by bylo vhodné národní park v budoucnu rozšířit.

Ministerstvo spustilo druhou část veřejné konzultace nové klimaticko-energetické strategie Česka

Česko pokračuje v přípravě zásadních strategických dokumentů, které mají popsat cíle a postup v oblasti ochrany klimatu a transformace energetiky. V lednu Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo druhou část veřejné konzultace nového Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NECP). Ministerstvo průmyslu a obchodu její spuštění dlouho odkládalo. Návrh aktualizace klimaticko-energetického plánu totiž vzala vláda na vědomí už loni v říjnu.

Konec klecí v ohrožení – otevřený dopis eurokomisařce Jourové

V roce 2018 byla spuštěna Evropská občanská iniciativa (EOI) Konec doby klecové, která měla za cíl zákaz chovu zvířat v klecích v EU. Tato EOI byla teprve šestou úspěšně dokončenou iniciativou z 98 zaregistrovaných za posledních 8 let a vůbec první úspěšnou iniciativou v oblasti ochrany tzv. hospodářských zvířat (téměř 1,4 milionu ověřených podpisů).