Aktuality

MMR dokončuje vyhlášku o stavbách, požadavky na udržitelnou mobilitu a zelenou infrastrukturu ale ignoruje

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončuje v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona text nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Úkolem vyhlášky je definovat požadavky na stavby. Ty budou od 1. července 2024 závazné pro celou republiku, s výjimkou Prahy, Brna a Ostravy – pokud stačí schválit své vlastní městské předpisy. Zelený kruh, a skrze něj další ekologické organizace včetně Automatu, Arniky a Pěšky městem, podaly k návrhu vyhlášky řadu připomínek. Týkaly se především redukce počtu povinných stání pro auta, parkování jízdních kol a zlepšení zelené infrastruktury na veřejných prostranstvích. Do finální verze vyhlášky ale většina návrhů Zeleného kruhu a jeho členských organizací nebyla zapracována – úředníci MMR je odmítli.

Zákon o strategických investicích připraven v rozporu se zákonem

Zelený kruh upozorňuje, že zákon o strategických investicích byl připraven formou desítek přílepků věcně nesoucicísejícím zákonů, což je v rozporu s jednacím řádem Sněmovny. Řada návrhů přitom zásadním způsobem zasahuje do práv občanů, obcí a ochrany životního prostředí. Zákon byl schválen poslanci všech stran, nikdo z poslanců nebyl proti níže uvedeným návrhům.  Ložiska strategických nerostů se vymezují nařízením vlády – obce, občané a vlastníci pozemků nebudou připomínkovat otevření nových těžebních míst. Při povolování staveb energetické bezpečnosti nebude možné se proti povolení odvolat. Soudní přezkum bude velmi omezený. Všechny lhůty pro žalobce jsou zkráceny na minimum. Vysokorychlostní tratě a další důležité dopravní stavby bude možné zapracovat do územního plánu státu bez posouzení všech potřebných souvislostí. Salámová metoda přípravy důležitých liniových staveb dostala zelenou. Česká inspekce životního prostředí přijde o možnost zasáhnout proti ničení přírody, pokud škůdcem bude občan nebo skupina občanů.

Omezování pravomocí ČIŽP je krok špatným směrem

Ministerstvo životního prostředí připravilo redukci kompetencí a rozsahu činností České inspekce životního prostředíˇ(ČIŽP). Ekologické organizace sdružené v Zeleném kruhu to považují za chybný krok.

Oborové setkání platformy Zeleného kruhu hostilo tentokrát Brno

Na 6.10.2023 jsme svolali platformu Zeleného kruhu do Brna, program jsme propojili s filmovým festivalem Ekofilm. Sešlo se celkem 12 zástupců členských organizací. Celodenní Oborové setkání zahájil Petr Holub z Ministerstva životního prostředí představením energetické části Politiky ochrany klimatu, na které navázal Jíří Koželouh z Hnutí Duha s aktuálními zprávami z Platformy pro strategii v oblasti energetiky a klimatu. V další části jsme se s Vlastimilem Karlíkem věnovali Nature restoration law. Poté vystoupila Petra Kolínská se zprávami z pracovní skupiny MMR pro reformu územního plánování; vývojem kolem Výboru pro strategické investice a přípravou konference o klimatu na Pražském hradě. Společně jsme se pak přesunuli do Nadace Partnerství na setkání s ministrem Hladíkem a ministrem životního prostředí SR Milanem Chrenkem na téma energetiky a zemědělství. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu: „Systematická spolupráce s NNO pro kvalitní a efektivní správu věcí veřejných“, financovaného Ministerstvem životního prostředí a projektu „Měníme klima v legislativě pro naše obce a města“ podpořeného z programu Active Citizens Fund.

Změna liniového zákona – pod záminkou podpory strategických staveb dojde k omezení ochrany životního prostředí, o práva přijdou vlastníci nemovitostí a obce

V rámci transpoziční novely liniového zákona budou ve třetím čtení hlasovány návrhy, které
zásadním způsobem mění pravidla ochrany životního prostředí. Návrhy neprošly standardním
projednáním ve vládě, ani kontrolou ze strany Legislativní rady vlády, ačkoli jde o návrhy
obsahově zásadní a rozsáhlé. Zelený kruh apeluje na poslance a poslankyně, aby v rámci novely
liniového zákona neschvalovali návrhy, které významně oslabí ochranu životního prostředí a
s předloženým zákonem věcně nesouvisí.(1) O novele liniového zákona budou poslanci jednat ve
třetím čtení již v pátek 3. 11.

Zelený kruh vstoupil do Sítě k ochraně demokracie

Asociace ekologických organizací Zelený kruh vstoupila do Sítě k ochraně demokracie. Zelený kruh se tak formálně připojil k více než 180 členským organizacím, které sdílí názor, že demokracie není samozřejmostí a je třeba ji chránit. Síť k ochraně demokracie sleduje politické dění, vyhodnocuje potenciální rizika pro demokracii, ústavnost a lidská práva a přichází s řešeními k jejich odvrácení. Síť také sdílí informace a výzvy k akci a napříč Českou republikou i názorovým spektrem propojuje přední experty a expertky se spolky, občany i obchodními společnostmi. Vše o Síti najdete na www.ochranademokracie.cz.

Jak chránit stromy ve městech? Prezentace a materiály z přednášky.

Zelený kruh připravil debatu o tom, jak chránit stromy ve městě. V debatě vystoupily expertky na právo životního prostředí Petra Humlíčková a Jitka Jelínková, moderoval ji Vojtěch Černý. Cílem debaty bylo představit právní a občanské nástroje, které lze využít při ochraně stromů ve městech.

Poslanci prosazují těžbu štěrkopísku bez ohledu na životní prostředí a berou kompetence inspekci životního prostředí

Poslanci v rámci projednávání novely liniového zákona (tisk 410) předložili zásadní změny s cílem razantně omezit práva občanů, obcí a vlastníků nemovitostí, kteří mají být dotčeni výstavbou dopravní a energetické infrastruktury. Zelený kruh upozorňuje, že některé z návrhů v případě schválení zásadním způsobem omezí ochranu životní prostředí. Ačkoli se má podstatně změnit více než devět zákonů, návrhy neprojednala vláda ani experti z legislativní rady vlády.