Aktuality

Změna liniového zákona – pod záminkou podpory strategických staveb dojde k omezení ochrany životního prostředí, o práva přijdou vlastníci nemovitostí a obce

V rámci transpoziční novely liniového zákona budou ve třetím čtení hlasovány návrhy, které
zásadním způsobem mění pravidla ochrany životního prostředí. Návrhy neprošly standardním
projednáním ve vládě, ani kontrolou ze strany Legislativní rady vlády, ačkoli jde o návrhy
obsahově zásadní a rozsáhlé. Zelený kruh apeluje na poslance a poslankyně, aby v rámci novely
liniového zákona neschvalovali návrhy, které významně oslabí ochranu životního prostředí a
s předloženým zákonem věcně nesouvisí.(1) O novele liniového zákona budou poslanci jednat ve
třetím čtení již v pátek 3. 11.

Zelený kruh vstoupil do Sítě k ochraně demokracie

Asociace ekologických organizací Zelený kruh vstoupila do Sítě k ochraně demokracie. Zelený kruh se tak formálně připojil k více než 180 členským organizacím, které sdílí názor, že demokracie není samozřejmostí a je třeba ji chránit. Síť k ochraně demokracie sleduje politické dění, vyhodnocuje potenciální rizika pro demokracii, ústavnost a lidská práva a přichází s řešeními k jejich odvrácení. Síť také sdílí informace a výzvy k akci a napříč Českou republikou i názorovým spektrem propojuje přední experty a expertky se spolky, občany i obchodními společnostmi. Vše o Síti najdete na www.ochranademokracie.cz.

Jak chránit stromy ve městech? Prezentace a materiály z přednášky.

Zelený kruh připravil debatu o tom, jak chránit stromy ve městě. V debatě vystoupily expertky na právo životního prostředí Petra Humlíčková a Jitka Jelínková, moderoval ji Vojtěch Černý. Cílem debaty bylo představit právní a občanské nástroje, které lze využít při ochraně stromů ve městech.

Poslanci prosazují těžbu štěrkopísku bez ohledu na životní prostředí a berou kompetence inspekci životního prostředí

Poslanci v rámci projednávání novely liniového zákona (tisk 410) předložili zásadní změny s cílem razantně omezit práva občanů, obcí a vlastníků nemovitostí, kteří mají být dotčeni výstavbou dopravní a energetické infrastruktury. Zelený kruh upozorňuje, že některé z návrhů v případě schválení zásadním způsobem omezí ochranu životní prostředí. Ačkoli se má podstatně změnit více než devět zákonů, návrhy neprojednala vláda ani experti z legislativní rady vlády.

Evropa potřebuje zákon o obnově přírody, který by odpovídal jejímu účelu, vyzývá 200 nevládních organizací

V posledních měsících získala výzva k přijetí účinného zákona o obnově přírody bezprecedentní podporu více než milionu občanů, podniků, vědců a mnoha dalších zúčastněných stran. V době,
kdy se tři orgány EU zapojují do rozhodujících „trialogů“, jejichž cílem je zákon dokončit, je zásadní,
aby vyjednavači zajistili, že tento dlouho očekávaný zákon bude vybaven pro řešení globálních
krizových situací v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti.

Podněty Zeleného kruhu k reformě územního plánování

Podněty k reformě územního plánování jsou zaměřeny na oblasti, které se bezprostředně týkají ochrany životního prostředí a posílení principů udržitelnosti. Podněty byly schváleny členskými organizacemi Zeleného kruhu v červnu 2023. Vzniklo v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Zelený kruh: nová pravidla pro rozvoj dopravní a energetické infrastruktury se připravují v utajení a ohrožují životní prostředí i občanská práva

Zelený kruh považuje opakované předkládání návrhů na razantní omezení práv občanů, vlastníků a samospráv s cílem urychlit rozvoj energetické a dopravní infrastruktury za nepřijatelné. Postup je v rozporu s vládními sliby a poslanci by rozsáhlé změny připravené k novele liniového zákona měli zamítnout.

Dvě auta na byt, nulová adaptace na klima a bydlení ve sklepě?! MMR novelizuje vyhlášku o stavbách

Ministerstvo místního rozvoje včera ukončilo připomínkování návrhu jedné z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Oproti současné praxi požaduje více parkovacích míst a chce umožnit stavět byty i ve sklepě. Naopak problematika změn klimatu se ve vyhlášce vůbec neprojevila. Požadavky adaptačních strategií a politik tak očividně nebere MMR vůbec vážně. A před řešením krize bydlení autoři návrhu upřednostnili, v dnešní době neopodstatněné, vysoké požadavky na parkování. Nově totiž mají být (s výjimkou Prahy, Brna a Ostravy, které mohou mít vlastní předpisy) povinně dvě parkovací stání na byt, který je větší než 70 m².

Veřejná konzultace nové klimatické a energetické strategie Česka vázne, Greenpeace ČR nabízí nástroj pro připomínkování veřejnosti

Česko připravuje zásadní strategické dokumenty, které mají popsat cíle a postup v oblasti ochrany klimatu a transformace energetiky. Veřejná konzultace přípravy prvního z nich, nového Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NECP) ale vázne. Ministerstvo průmyslu a obchodu ji spustilo teprve minulý týden. Připravený návrh strategie má přitom Česká republika odeslat Evropské komisi do konce letošního června. Nevládní organizace sdružené v Klimatické koalici zpracovaly na základě formuláře veřejné konzultace shrnutí svých priorit k připravované strategii. Veřejnost ho najde na webové stránce Klimatické koalice.