Květnové střípky z legislativy

Poslanci za zachování hlukových limitů

Poslanci na květnové schůzi Poslanecké sněmovny schválili mimo jiné novelu zákona o veřejném zdraví. Pozměňovací návrh k této novele, který by znamenal výrazné oslabení hlukových limitů, byl díky nátlaku občanské společnosti za přispění Zeleného kruhu zamítnut. Tisíce lidí postižených nadměrným hlukem z dopravy mají i nadále naději na obranu a ochranu svého zdraví.

Energetika prošla Senátem

Senátem prošla novela energetického zákona se stovkou pozměňovacích návrhů ze sněmovny, která komplexním způsobem mění podnikatelské prostředí pro provozovatele obnovitelných zdrojů. Novela například umožní domácnostem instalaci střešních fotovoltaických elektráren s výkonem do deseti 10 kilowattů bez licencí. Na druhou stranu domácnosti, které si pro vlastní potřebu elektřinu vyrobí, budou za ni muset odvést daň. Zákon následně podepsal prezident Miloš Zeman.

Vláda pro ochranu přírody

Ministři v květnu především schválili důležitý návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která zásadním způsobem sjednocuje právní úpravu národních parků. Vláda si od novely slibuje nejen lepší ochranu přírody i větší otevřenost parků návštěvníkům.

I nadále pokračují jednání o Koncepci státní politiky vůči neziskovému sektoru, na jejíž přípravě se podílí i Zelený kruh.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org