Červnové střípky z legislativy

Co se dělo v poslanecké sněmovně

Červnová schůze Sněmovy tentokrát neprojednávala příliš zákonů důležitých pro životní prostředí. Pro občanské iniciativy by mohla být zajímavá novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která zlepšuje přístup k tzv. prostorovým datům. Novela byla schválena ve třetím čtení a nyní jde do Senátu.

Aktuality ze Senátu

Senát vrátil Sněmovně s pozměňujícími návrhy novelu zákona o veřejném zdraví, v níž jsou mimo jiné upravovány hlukové limity. Ve Sněmovně se podařilo díky úsilí koalice lokálních aktivistů s pomocí Zeleného kruhu odvrátit hrozbu pozměňovacích návrhů, které by hlukové limity výrazně oslabily. Některá menší oslabení hlukových limitů v novele nicméně zůstala. Senát přijal pozměňovací návrh senátorky Seitlové (SZ), který ochranu před hlukem dále posiluje. Sněmovna o něm zatím znovu nehlasovala.

Co nového ve vládě

Vláda především dala do meziresortního připomínkového řízení masivní novelu stavebního zákona a souvisejících zákonů (např. zákon EIA), která mění stavební právo nejrozsáhlejším způsobem od devadesátých let. Významně se dotýká práv veřejnosti při rozhodování o změnách v území, čili jejich účasti v procesech územního plánování, územního a stavebního řízení. Bohužel v novele je řada ustanovení, která práva veřejnosti oslabují. Zelený kruh připravuje připomínky, tématem se zabývá naše pracovní skupina.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org