Dubnové střípky z legislativy

Co se dělo v Poslanecké sněmovně

V dubnu skončila 26. schůze sněmovny, během níž poslanci schválili důležitou novelu energetického zákona. Novela s více než 100 pozměňovacími návrhy směřuje k větší podpoře obnovitelných zdrojů energie.

Během uplynulého měsíce nabyla účinnosti Zeleným kruhem dlouhodobě podporovaná novela jednacího řádu sněmovny, jež mimo jiné posiluje roli garančních výborů v legislativním procesu a zavádí dvoutýdenní lhůtu mezi druhým a třetím čtení návrhu zákona. K jejímu prosazení zásadním způsobem přispěla inciativa Rekonstrukce státu.

Další schůze začala 28. dubna a nadále probíhá.

Aktuality ze Senátu

Senátoři neschůzovali, nepřinášíme proto od nich žádné novinky.

Co nového ve vládě?

Legislativní rada vlády dokončila projednávání klíčové novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která nejcennějším místům naší přírody, národním parkům, zajistí lepší ochranu a zároveň je otevře návštěvníkům.

Dále dokončila věcné záměry zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, které mají nahradit současný zákon o odpadech.

Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti naopak Legislativní rada vlády ke schválení nedoporučila.

Ministerstvo životního prostředí začalo připravovat novelu zákona o ovzduší. Není zatím moc jasné, co v této novele bude.  Ministerstvo tvrdí, že jejím cílem je posílit ochranu ovzduší prostřednictvím lepší kontroly nelegálního spalování, jednoduššího vyhlašování smogových situací a lepší úpravy nízkoemisních zón. Situaci bude pečlivě sledovat a pravidelně informovat.

Meziresortní pracovní skupina za účasti zástupců Zeleného kruhu připomínkuje rozsáhlou novelu stavebního zákona, kterou chystá Ministerstvo pro místní rozvoj. Novely má urychlení povolování staveb prostřednictvím částečné integrace procesu EIA, územního a stavebního řízení do jediného.

Úřad vlády připravuje Koncepci státní politiky vůči neziskovému sektoru, která může mít potenciálně na život neziskovekozsáhlé dopady. Jednání se účastní i Zelený kruh a snaží se prosadit své připomínky.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org