Dubnové střípky z legislativy

Poslanci o divočině v národních parcích

Hnutí DUHA pokračuje v prosazování pozměňovacích návrhů, které mají napravit vážné nedostatky vládní předlohy novely zákona o ochraně přírody a krajiny přinášející nová pravidla pro národní parky. Jak jsme již informovali, jedná se o ponechání většiny území divočině a zamezení prodeje pozemků developerům. Naopak podle některých návrhů hrozí, že se lesnická opatření budou provádět i v nejcennějších zónách nebo že ze zákona dokonce zmizí definice základního cíle národních parků, jímž je zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů. Poslanecká sněmovna dokončí druhé čtení zákona na přelomu května a června.

Poslanecký výbor pro životní prostředí projednal novelu zákona o ovzduší, která má zajistit kontrolu ilegálního spalování odpadů v domácích kotlích. Výbor mj. podpořil pozměňující návrh senátorky Seitlové na zlepšení kontroly zápachu z různých provozů. 

Zástupci podnikatelů ve stavebnictví podali prostřednictvím Hospodářského výboru Sněmovny návrh na udělení výjimky z posuzování vlivů na životní prostředí 11 stavbám. Mezi nimi je i kontroverzní okruh Prahy u Běchovic. O návrhu, který je v rozporu s evropskou legislativou, budou poslanci jednat na mimořádné schůzi v květnu.

V oblasti legislativy s dopadem na životní prostředí Sněmovna schválila vládní návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého. Druhým čtením prošel zákon o integrovaném registru znečišťování a novela atomového zákona, která dosud nepočítá s účastí obcí a veřejnosti na rozhodování o umístění úložiště radioaktivního odpadu.

Senátoři zalijí ornou půdu betonem

Senát projednal novelu o ochraně zemědělského půdního fondu, která počítá se zrušením poplatků u všech krajských a obecních komunikací a snížením u rodinných domů. Vrátil ji Sněmovně s návrhy na ještě větší rozšíření výjimek. Poplatky za zábor půdy pro rodinné domy chce úplně zrušit a navíc zrušit zpoplatnění záborů pro „veřejně prospěšné stavby“ na území obcí. Ochrana půdy se tím prakticky téměř zruší.

Dále schválil vládní novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Výrobci budou povinně tabákové výrobky značit odstrašujícím způsobem. Informace na balení potravin se nově ještě více zpřesní. Prošlé potraviny musí velké prodejny povinně zdarma předat charitativním organizacím.

Významné přírodní lokality nejsou pro vládu prioritou

Vláda schválila rozšíření Národního seznamu evropsky významných lokalit. Přistoupila k tomu na základě zahájení řízení Evropskou komisí z důvodu nesplnění povinností českou vládou, za což České republice hrozí pokuta. Vláda však jednu ze dvou klíčových lokalit nezařadila vůbec a u nejcennější část druhé lokality zbavila ochrany.


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org