Lidé mlčte, vládneme.

O nahrazení parku v sousedství benzínkou, parkovištěm, lakovnou či supermarketem rozhodují úřady. Na rozdíl od komunistického bezčasí se ale nyní lidé mohou k rozhodování úřadů alespoň vyjádřit. Bez nároku na to, že se jejich připomínkou bude někdo zabývat. Předtím si ovšem musí založit spolek, sesbírat 200 podpisů atp. Ministerstvu životního prostředí přišlo, že „v rámci kompromisu“ při přípravě novely stavebního (a dalších) zákonů by bylo možné prostor pro vyjádření lidem umenšit. Vládní návrh proto obsahuje konec tzv. veřejných slyšení, zrušení zveřejňování a připomínkování odborného posudku EIA či vyloučení občanů z rozhodování o kácení kvůli stavbám. Sobotkův kabinet tím fakticky zrušil závazek z programového prohlášení: “Zachováme současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních”.

A to byl signál pro přátele starých pořádků v parlamentu. Poslanci ČSSD František Adámek a Jaroslav Foldyna přišli s návrhem rovnou veřejnost vyřadit z územních i stavebních řízení u všech staveb, které neprocházejí podrobným hodnocením vlivů na životní prostředí. K těm patří řada supermarketů, lakovny, čerpací stanice, parkoviště pro méně než 500 aut ale také známý silniční tunel Blanka. Zdůvodnění pozměňovacích návrhů pod kódovým označením A20, C17, A36 a F (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=927) zní jasně: „Účelem tohoto zrušení bylo vyloučit environmentální spolky podle § 70 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny z účastenství v územním řízení.“…  „Výše uvedené ustanovení je nejdůležitějším bodem úpravy, tak aby vyloučení spolků z řízení vedených pouze podle stavebního zákona skutečně fungovalo.“. Další návrhy zase vyřazují veřejnost z připomínkování výjimek z pravidel pro ochranu vzácných druhů rostlin a zvířat. Takovými připomínkami např. odborné ornitologické spolky pomáhají úřadům nalézt nejefektivnější způsob, jak stavět s menšími dopady na hnízdiště vzácných ptáků.

Pro rozhodování za zavřenými dveřmi, které logicky přináší vyšší riziko korupce, zmínění poslanci získali podporu většiny klíčového výboru pro veřejnou správu. Navíc je otevřeně podporuje ministerstvo dopravy. Zbytek vlády mlčí. A tak mají návrhy velkou šanci, že je sněmovna počátkem dubna schválí.

Podle nedávného průzkumu názorů provedeného Centrem výzkumu veřejného mínění si přitom 83 % dospělé populace myslí, že o místních otázkách mají rozhodovat občané. Bude-li ale tato drtivá většina mlčet, zvítězí přesně opačný názor a poprvé od listopadu 1989 dojde k zásadnímu seškrtání občanských práv v naší zemi. Proto teď poslancům píší lidé ze všech jejích koutů a apelují zejména na vládní poslankyně a poslance, aby se postavili na stranu občanů a tyto pozměňovací návrhy odmítli. Udělejte to, prosím, také. Máme na to jen dva až tři týdny. Podklady najdete na www.zelenykruh.cz či www.frankbold.org.

 

Daniel Vondrouš, Zelený kruh