Speciální střípky z legislativy

Stavební zákon
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo velkou novelu stavebního zákona a dalších více než třiceti souvisejících předpisů. Mezi mnoha změnami jsou i takové, které budou mít přímý vliv na životní prostředí nebo na právo lidí spolurozhodovat o využití území. 

Novela například zpřísňuje podmínky pro sběr podpisů k účasti v řízeních navazujících na proces EIA. Závazné stanovisko pak dále nahrazuje správní řízení o kácení stromů. Lidé také budou moct stavět neomezeně velké rodinné domy bez stavebního povolení pouze na základě územního souhlasu a ohlášení. 

Novela byla po meziresortním připomínkovém řízení předložena Legislativní radě vlády. Rada v ní však našla spoustu závažných vad a vrátila ji proto k přepracování. Písemné stanovisko rady dosud nemáme k dispozici. Vláda pravděpodobně od dalších pokusů o komplexní novelu stavebního zákona zcela upustí. Své plány na urychlení povolovacích řízení nejspíš uskuteční prostřednictvím dílčích novel se zaměřením např. na dopravní stavby, nebo ho opustí úplně.

Zákon o ochraně přírody a krajiny
Novela zákona komplexně upravující problematiku národních parků prošla ve Sněmovně prvním čtením a projednáním ve výborech, přičemž výbor pro životní prostředí k ní navrhl několik pozměňovacích návrhů. I přes pár problematických bodů by její přijetí vytýčilo cestu, jak zastavit snahy o zvláštní zákon o národním parku Šumava. Především jeho dřívější návrhy znamenaly pro ochranu přírody doslova katastrofu.

Ovzduší
Prvním čtením a projednáváním ve výborech prošla i novela zákona o ovzduší. Přináší velmi kontroverzní novinku, usnadnění kontroly domácích kotlů, zda v nich nejsou spalovány nelegální látky. Kritikou nešetří především opoziční strany, které kontroly považují jako neakceptovatelný zásah do domovní svobody. Pochybnosti vyjádřili i někteří koaliční poslanci.

Status veřejné prospěšnosti
Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti byl připraven Ministerstvem spravedlnosti a jeho poslední nám známá verze vzala v úvahu řadu připomínek Zeleného kruhu. Prosadili jsme, že pro větší právní jistotu má zákon obsahovat příklady veřejně prospěšných činností. Už několik měsíců je ale návrh „zaparkován“ a je otázkou, jestli se jeho přijetí stihne v tomto volebním období.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb