Důležité milníky v legislativě 2014 – 2016

Dva roky jsou dostatečně dlouhá doba na to, abychom si zrekapitulovali, jaké významné události na poli legislativy nás potkaly. Zákonů bylo požehnaně a u těch nejdůležitějších Zelený kruh se svými členy intenzivně prosazoval legislativní opatření na ochranu životního prostředí. Podívejme se na přehled, jakými zákony jsme se zabývali v čase.

V září 2014 Sněmovna schválila novelu zákona o odpadech. Místo zavedení podmínek zvýšení míry recyklace jsme se však dočkali jen dalších výhod pro spalovny.

O měsíc později poslanci naopak zamítli senátní návrh zákona o národním parku Šumava. V případě přijetí by otevřel dveře developerům a znamenal by katastrofu pro ochranu přírody.

Na podzim a v zimě jsme se intenzivně věnovali novele zákona o EIA implementující požadavky Evropské komise na zavedení lepších podmínek pro účast veřejnosti na spolurozhodování o stavbách. Po dramatických jednáních byla přijata v kompromisní podobě a nabyla účinnosti v dubnu 2015.

Zhruba ve stejnou dobu Sněmovna schválila vládní novelu zákona o zemědělském půdním fondu. Poskytovala sice lepší ochranu půdy před erozí, na druhou stranu zavedla rozsáhlé výjimky z poplatků za zábor půdy a usnadnila tak výstavbu nových hal, skladů, silnic i domů na orné půdě.

Od začátku roku 2015 jsme prosazovali naše připomínky v rámci novelizace zákona o soudních poplatcích. Od května 2015 pak začalo platit, že všechny úkony ve spolkovém rejstříku jsou pro neziskovky zdarma.

Parlament se v květnu 2015 zabýval novelou zákona o veřejném zdraví. Ministerstvo dopravy se snažilo prosadit pozměňovací návrh, který by zásadním způsobem oslabil hlukové limity. Poslanci a senátoři jej naštěstí nepřijali.

Zákonodárci si následně dali s přijímáním významných zákonů pro životní prostředí nebo pro neziskový sektor pauzu. Mezitím několik zákonů začalo připravovat samotná ministerstva. Mezi nimi například novelu stavebního zákona, ke které se sešlo více než 1800 připomínek.

Legislativou s dopadem na životní prostředí se zabýval Senát až v březnu 2015, kdy senátoři schválili novelu horního zákona. Novinkou je omezení možnosti vlády zvyšovat poplatky z těžby uhlí.

Poslanci a senátoři se nadále zabývají důležitou legislativou, mimo jiné rozsáhlou novelou stavebního zákona, novelou zákona o ochraně přírody a krajiny týkající se národních parků a novelou zákona o ovzduší. Zelený kruh se svými členy situaci stále monitoruje a při jednáních prosazuje lepší podmínky pro život a zdraví lidí a na ochranu přírody. Co nového se událo, se dozvíte v příštím legislativním okénku.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb