Listopadové střípky z legislativy

Sněmovna jednala o novele horního zákona

V listopadu žádná schůze Sněmovny neskončila, pouze na konci měsíce začala převážně prosincová schůze. Na programu byla mimo jiné novela horního zákona, která zvyšuje poplatky z těžby, dále také novela zákona o ochraně přírody a krajiny, upravující národní parky. Výbor pro životní prostředí také projednával novelu poslanců STAN obsahující rozsáhlé výjimky z poplatků za zábor půdy, a přijal pozměňovací návrh prosazovaný Ministerstvem životního prostředí, který obsahuje o něco méně rozsáhlé výjimky.

Senát o Českém Švýcarsku

V Senátu byla schválena technická novela zákona o Národním parku České Švýcarsko, která řeší vztah správy parku ke služebnímu zákonu.

Vláda vypořádává připomínky ke stavebnímu zákonu

Vláda pokračovala v přípravě zásadní novely stavebního zákona a dalších zákonů, kde stále probíhá vypořádání více než 1500 připomínek z meziresortního řízení. Zelený kruh v tomto procesu prosazuje zájmy ochrany životního prostředí.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.
www.eeagrants.org