Únorové střípky z legislativy

Šumavská odysea ve sněmovně
Poslanci na únorové schůzi projednávali novelu o ochraně přírody a krajiny stanovující jednotná pravidla pro správu národních parků. Debata o sporných otázkách však ještě není zdaleka u konce. Patří mezi ně rozsah protipožárních opatření v národních parcích, možnosti výstavby na jejich územích a také velikost plochy ponechané napospas přírodě. Zelený kruh průběh sleduje a usiluje o co nejpříznivější výsledek ve prospěch přírody.

Dolní komora v únoru přijala novelu horního zákona. Jejím hlavním cílem je zvýšení poplatků za těžbu nerostných surovin. Zároveň však poslanci do novely přidali pozměňovací návrh, který zvyšování úhrad v následujících pěti letech neumožní.

Senát bez novinek
V únoru měli senátoři volno.

Vláda přijala řadu důležitých opatření
Ministři v únoru schválili přípravu nových přehrad coby opatření proti suchu. Přijali rovněž Surovinovou politiku státu a také nařízení rozšiřující evropsky významné chráněné lokality.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.
www.eeagrants.org