Speciální střípky z legislativy

Ministři projednají novelu stavebního zákona
Novela stavebního zákona představuje nejrozsáhlejší změnu stavebního práva od počátku 90. let. Krom stavebního zákona čeká novelizace dalších třicet zákonů. Takové množství změn přineslo tisíce připomínek, se kterými se Ministerstvo pro místní rozvoj dokázalo vypořádat po několikaměsíční práci až na konci ledna. Zákonodárci si od novely slibují urychlení povolování staveb. Na druhou stranu obsahuje řadu ustanovení problematických jak pro ochranu životního prostředí, tak i pro účast dotčené veřejnosti v povolovacích řízeních.

Zelenému kruhu se podařilo prosadit dvě velmi důležité připomínky. Nejdříve z novely zmizelo posílení role kontroverzních autorizovaných inspektorů. Ministerstvo pak ustoupilo od omezení osob, které mohou u soudu napadnout nezákonnost územního plánu. Prvotní návrh totiž počítal jen s vlastníky pozemků, kteří k návrhu územního plánu podali připomínky v době jeho přípravy.

Mnohé jiné problematické body však v novele zůstaly. Úřady nebudou muset povinně konat veřejné slyšení v procesu EIA. Ruší se také samostatné řízení o kácení pro účely stavby, které má být nahrazeno závazným stanoviskem.

Během navíc vypořádání další sporné body přibyly. Např. platnost podpisů nutných v některých případech ke vstupu do řízení bude omezena na 18 měsíců.

Novelu momentálně posuzuje Legislativní rada vlády a poté ji budou schvalovat ministři. Zelený kruh se každopádně bude legislativního procesu i nadále aktivně účastnit a bude prosazovat priority ochrany životního prostředí a účasti veřejnosti na rozhodování.

Zákon prozradí, co je veřejná prospěšnost
Ministerstvo spravedlnosti připravuje další verzi zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Podle návrhu mají neziskovým organizacím po splnění zákonných podmínek tento status přidělovat soudy. Novela přitom nepočítá, že by status s sebou přinášel praktické výhody.

Zelený kruh prosadil zásadní připomínku, aby zákon obsahoval výčet příkladů ilustrující, co znamená veřejně prospěšná činnost. To má sloužit soudům jako vodítko. Zelený kruh však bude jednat i nadále o menších připomínkách technického charakteru.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.
www.eeagrants.org