Březnové střípky z legislativy

Poslanecká Sněmovna

Sněmovna pustila do druhého čtení novelu zákona o ovzduší, u níž je zřejmě nejdůležitější změnou, že úředníci by nově měli pravomoc vstoupit do obydlí. Novela je kontroverzní protože pravicová opozice a zřejmě i KSČM to považuje za nepřiměřený zásah do domovní svobody, a to i přesto, že vstup bude možný až po opakovaném důvodném podezření ze spalování ilegálních látek. Z environmentálního pohledu je naopak problematické, že novela téměř vůbec neřeší hlavní příčiny znečištění a překračování imisních limitů v ČR.

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny přinášející nová pravidla pro národní parky byla projednávána ve výborech. Kontroverzní je jako tradičně především kvůli situaci v NP Šumava. Hnutí Duha k novele prosazuje řadu pozměňovacích návrhů směřujících k posílení ochrany přírody. Výbor pro životní prostředí některé pozměňovací návrhy podpořil, ale jejich přesný obsah se nám do uzávěrky tohoto vydání nepodařilo zjistit. Ve výboru pro veřejnou správu a místní rozvoj zástupci ODS a KSČM předložili další pozměňovací návrhy, jejichž obsah rovněž zatím neznáme. Projednávání zákona bylo přerušeno a bude pokračovat v dubnu.

Sněmovna dále schválila původně poslaneckou novelu zákona o zemědělském půdním fondu. Oproti původnímu znění dostála velmi podstatných změn díky pozměňovacím návrhům ze strany Ministerstva pro životní prostředí. Novela rozšiřuje výjimky z povinnosti platit poplatek za zábor půdy.

Senát

Senát bohužel o jediný hlas schválil beze změn novelu horního zákona. V novele zůstal i pozměňovací návrh hospodářského výboru, který stanoví, že úhrady z vydobytého nerostu bude možné zvyšovat jen jednou za pět let, a jen v souladu s vývojem tržních cen. Stát tak nebude moci operativně měnit výši poplatků v závislosti na ziscích těžařů. Vláda má připravené nařízení, které by teď mělo úhrady z některých nerostů, včetně hnědého uhlí, zvednout na dvojnásobek oproti dnešnímu stavu.

Vláda

Legislativní rada vlády vrátila Ministerstvu pro místní rozvoj k přepracování velkou novelu stavebního zákona a dalších zákonů. To může velmi snadno vést k tomu, že se novela v tomto volebním období vůbec nedostane do Parlamentu. Zdůvodnění nám opět do uzávěrky tohoto vydání nebylo známo.

Vláda pokračuje v jednáních s Evropskou komisí ohledně podmínek pro proplácení z eurofondů u staveb, které mají stanovisko o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle staré právní úpravy z doby před vstupem České republiky do Evropské unie. Tato stanoviska jsou samozřejmě vysoce neaktuální a navíc nesplňují náležitosti požadované unijním právem. Podle posledních, zatím ne zcela potvrzených zpráv, se vláda již smířila s tím, že u některých staveb bude nutné proces EIA opakovat.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb