Lednové střípky z legislativy

Ochrání Sněmovna Šumavu?
Sněmovna se po bouřlivé debatě pustila do druhého čtení novely zákona o ochraně přírody a krajiny.  Největší obavy vzbuzuje část novely, která se přímo dotýká národního parku Šumava. Hnutí DUHA společně se Zeleným kruhem usilovně jedná s poslanci o prosazení pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je posílit ochranu přírody v národních parcích a zabránit developerským aktivitám na Šumavě.

Poslanci dále mají na stole novelu zákona o zemědělském půdním fondu. Některé obce si vyžádaly výjimky z placení poplatků za vynětí z fondu pro rodinné domy. Nadále tak bude kvalitní zemědělská půda mizet pod betonem. V Parlamentu panuje na této novele široká shoda. Je pravděpodobné, že poslanci a senátoři novelu schválí.

Konečně ve třetím čtení Sněmovna schválila kontroverzní novelu horního zákona, která mění způsob výpočtu poplatků z těžby. Zvyšuje se na dvojnásobek a namísto aby většina zisku byla příjmem obce dotčené těžbou, mění se podíl přerozdělování ve prospěch státu. Hospodářský výbor prosadil pozměňovací návrh, který má znemožnit zvyšování poplatků častěji než jednou za pět let. Uvidíme, jak se k této změně postaví horní komora.

Senát o výstavbě dálnic
Senátoři v lednu schválil novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Zákon stanovuje pevnou cenu za výkup zemědělských pozemků při stavbě státních silnic ve výši osminásobku jejich hodnoty.

Ministři (ne)potvrdili další významné lokality
Vláda schválila nařízení, kterým se rozšiřuje seznam evropsky významných lokalit chráněných v rámci soustavy Natura 2000. Dvě oblasti na Labi, kde se chystá stavba jezů, pochopitelně chybí.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.
www.eeagrants.org