Archiv štítku: Aktuality

Zákon o strategických investicích připraven v rozporu se zákonem

Zelený kruh upozorňuje, že zákon o strategických investicích byl připraven formou desítek přílepků věcně nesoucicísejícím zákonů, což je v rozporu s jednacím řádem Sněmovny. Řada návrhů přitom zásadním způsobem zasahuje do práv občanů, obcí a ochrany životního prostředí. Zákon byl schválen poslanci všech stran, nikdo z poslanců nebyl proti níže uvedeným návrhům.  Ložiska strategických nerostů se vymezují nařízením vlády – obce, občané a vlastníci pozemků nebudou připomínkovat otevření nových těžebních míst. Při povolování staveb energetické bezpečnosti nebude možné se proti povolení odvolat. Soudní přezkum bude velmi omezený. Všechny lhůty pro žalobce jsou zkráceny na minimum. Vysokorychlostní tratě a další důležité dopravní stavby bude možné zapracovat do územního plánu státu bez posouzení všech potřebných souvislostí. Salámová metoda přípravy důležitých liniových staveb dostala zelenou. Česká inspekce životního prostředí přijde o možnost zasáhnout proti ničení přírody, pokud škůdcem bude občan nebo skupina občanů.

Ekologické nevládky vzkazují ministru Nekulovi: zlepšete dohled nad zemědělskými dotacemi

Ekologické nevládní organizace v otevřeném dopise vyzvaly ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, aby zajistil transparentní dohled nad více než 140 miliardami korun z veřejných zemědělských dotací ze Společné zemědělské politiky. [1] Vytýkají mu, že sestavení Monitorovacího výboru (hlavní kontrolní orgán pro novou SZP), který se dnes poprvé schází, proběhlo zcela netransparentně a v rozporu s evropskou legislativou i vládní metodikou. Žádají ho proto o nápravu. Zástupci Zeleného kruhu (hlavní střešní asociace ekologických organizací), kteří se dlouhodobě zemědělským dotacím věnují, nemají ve výboru zastoupení a složení zástupců tak negarantuje účinný veřejný dohled nad dotacemi. Dotace přitom mohou v dalších 5 letech doznat významných změn.

Neumlčujte nás! Sedmdesát organizací a spolků vyzývá poslance, aby upravili stavební právo

Současná vláda připravila novelu stavebního práva, která sice napravuje mnohé chyby předchozí vlády, v tématu účasti veřejnosti je ale paradoxně horší než verze Babišova. Podle vlády Petra Fialy se veřejnost nemá vyjadřovat k 90 % všech záměrů majících vliv na životní prostředí. Dokonce bude muset veřejnost mlčet i v případě, pokud se kvůli výstavbě mají kácet stromy. Arnika a Zelený kruh proto uspořádaly happening a předaly poslancům otevřený dopis, žádající návrat účasti veřejnosti do rozhodování o stavbách. Výzvu dosud podpořilo 70 spolků a další se stále přidávají. 

Infolist k novele stavebního zákona

Sněmovní verze novely stavebního zákona navrhuje omezení účasti veřejnosti, které ovšem nepřinese zkrácení povolovacích řízení. Senát může tyto nedostatky jednoduchými pozměňovacími návrhy odstranit.

Smart café – Krajina k nakousnutí

Expertka na krajinnou ekologii a ochránce přírody zvou všechny zájemce na neformální debatu o tom, jak jídlo, které jíme, ovlivňuje vzhled krajiny. Setkání se koná 9. listopadu 2016 od 18 hodin v kavárně Mezi domy na Praze 11.

Deset dopravních staveb se vyhne novým posudkům EIA. O výjimkách rozhodnou poslanci v zákoně

Poslanci v nejbližších dnech projednají vládní novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Ta pro 10 dopravních staveb zavádí výjimku z posouzení a vyřazuje z něj obce a veřejnost. Odůvodněním je pomalé povolování strategických dopravních staveb. Současný návrh je však v rozporu s českou Ústavou a evropskou legislativou a hrozí tak pozastavení financování z evropských fondů.