Záznam debaty: Nový život pro staré věci

Dne 5.10. se v Městské knihovně v Praze konala debata s názvem Nový život pro staré věci. Byla to třetí debata z cyklu Město bezpečné a přátelské, záznamy dalších debat již také naleznete na našem youtube kanálu.

Nabízíme Vám ke shlédnutí záznam debaty, který pro nás vytvořil Remízek.

V debatě vystoupily:

Zuzana Kuberová je výkonná ředitelka Federace nábytkových bank a reuse center, z.s. V roce 2016 založila v Praze jedno z prvních reuse center pod názvem Z pokoje do pokoje, které již 6 let funguje coby renovační dílna a vzdělává v opravitelnosti nábytku. V partnerství s dalšími reuse centry a nábytkovými bankami pak stála u zrodu Reuse federace, která se věnuje propojování a rozvoji reuse center, mapuje různé způsoby fungování reuse provozů, kterými se inspiruje nejen v ČR ale i v zahraničí. Snažíme se přinést do Čech svěží vítr a vytvořit příležitosti k tomu, aby vznikala nová místa s kreativní koncepcí a vizí dlouhodobé udržitelnosti.

Zuzana Drhová, Ph.D.  působí v Pražském inovačním institutu jako zástupkyně ředitele s odpovědností za rozvoj městských inovací. Vedla přípravu Strategie Cirkulární Praha 2030 a je zodpovědná za inovační platformu k inovacím města. Dříve pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj jako metodička Smart Cities, ve vládní Agentuře pro sociální začleňování jako expertka pro kohezní politiku EU a regionální rozvoj či jako výzkumná pracovnice Centra pro sociální a ekonomické strategie UK. Dlouhodobě se věnuje udržitelnému rozvoji měst, a to i jako opoziční komunální politička či expertka pro MA21. Externě spolupracuje s katedrou veřejné a sociální politiky FSV UK v oblasti udržitelného rozvoje a politiky životního prostředí. V 90. letech pracovala v asociaci ekologických organizací Zelený kruh, kterou také několik let vedla.

Moderuje: Tereza Vohryzková

 Debatu můžete shlédnout zde:
 

 
 
  
Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.