Zákon o strategických investicích připraven v rozporu se zákonem

Zelený kruh upozorňuje, že zákon o strategických investicích byl připraven formou desítek přílepků věcně nesoucicísejícím zákonů, což je v rozporu s jednacím řádem Sněmovny. Řada návrhů přitom zásadním způsobem zasahuje do práv občanů, obcí a ochrany životního prostředí. Zákon byl schválen poslanci všech stran, nikdo z poslanců nebyl proti níže uvedeným návrhům.

  •  Ložiska strategických nerostů se vymezují nařízením vlády – obce, občané a vlastníci pozemků
    nebudou připomínkovat otevření nových těžebních míst.
  • Při povolování staveb energetické bezpečnosti nebude možné se proti povolení odvolat. Soudní
    přezkum bude velmi omezený. Všechny lhůty pro žalobce jsou zkráceny na minimum.
  • Vysokorychlostní tratě a další důležité dopravní stavby bude možné zapracovat do územního plánu státu bez posouzení všech potřebných souvislostí. Salámová metoda přípravy důležitých liniových staveb dostala zelenou.
  • Česká inspekce životního prostředí přijde o možnost zasáhnout proti ničení přírody, pokud škůdcem bude občan nebo skupina občanů.