Archiv autora: admin

Ministerstvo spustilo druhou část veřejné konzultace nové klimaticko-energetické strategie Česka

Česko pokračuje v přípravě zásadních strategických dokumentů, které mají popsat cíle a postup v oblasti ochrany klimatu a transformace energetiky. V lednu Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo druhou část veřejné konzultace nového Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NECP). Ministerstvo průmyslu a obchodu její spuštění dlouho odkládalo. Návrh aktualizace klimaticko-energetického plánu totiž vzala vláda na vědomí už loni v říjnu.

Konec klecí v ohrožení – otevřený dopis eurokomisařce Jourové

V roce 2018 byla spuštěna Evropská občanská iniciativa (EOI) Konec doby klecové, která měla za cíl zákaz chovu zvířat v klecích v EU. Tato EOI byla teprve šestou úspěšně dokončenou iniciativou z 98 zaregistrovaných za posledních 8 let a vůbec první úspěšnou iniciativou v oblasti ochrany tzv. hospodářských zvířat (téměř 1,4 milionu ověřených podpisů).

 

Rámcová pozice Klimatické koalice a Zeleného kruhu k těžbě a zpracování lithia v České republice

Zelený kruh a Klimatická koalice uznávají důležitou roli lithia v transformaci energetiky a dopravy na bezemisní. Jeho těžbu a zpracování na našem území však považují za přijatelné jen v případě využití nejšetrnějších technologií a za podmínky důrazu na minimalizaci dopadů na místní obyvatelstvo, přírodu a životní prostředí a naopak využití všech možností pro maximalizaci přínosů regionu, obcím a místním obyvatelům. Místní obyvatelé, na které má těžba přímý dopad, musí od začátku být důvěryhodnou součástí procesu schvalování těžby. Při nakládání s lithiem je potřeba také vzít v potaz možné vývoje budoucnosti dopravy, a to zejména snižování objemu osobní automobilové dopravy.

SWAP se nám vydařil!

Uspořádali jsme SWAP a přednášku o tom, jak funguje textilní průmysl a módní marketing. Od odbornic z organizace Arnika jsme získali tipy na to, jak si zařídit šatník stylově a zároveň šetrně k přírodě.

Zelený kruh: zákon o strategických investicích byl přijat v rozporu s pravidly

Zelený kruh považuje schválení novely liniového zákona, resp. zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury Sněmovnou a Senátem za chybný krok. Zákon byl připraven netransparentním způsobem a s množstvím věcně nesouvisejících přílepků. Některé z přijatých změn přitom zásadním způsobem mění práva občanů i samospráv a omezují rozsah ochrany životního prostředí.