Zelený kruh vyzývá Senát: „Nepodporujte vznik dalších černých staveb, ale spravedlivé a včasné rozhodování soudů“

Senát ČR se bude zabývat 14. ledna 2015 novelou zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. zákona EIA). Ta zrychluje rozhodování soudů o stavbách s významným dopadem na životní prostředí (např. chemičky, spalovny), což sníží riziko promarněných stavebních investic.

Novela přináší zásadní změnu oproti stávajícímu stavu. Soudy by nově měly častěji přiznávat odkladný účinek žalovaným správním rozhodnutím. Dosud totiž o tom, že stavba byla povolena v rozporu se zákonem, často rozhodly až po zahájení stavby. Rozhodnutí soudu už pak nevedlo k reálné nápravě. Nelegální stavbu by totiž musel na své náklady zlikvidovat stát.

I přesto však Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí podpořil návrh Svazu průmyslu a dopravy, který přiznávání odkladného účinku komplikuje. Pokud by tento pozměňovací návrh schválil i Senát, popřel by tím účel celé novely.

Zelený kruh proto varuje senátory před schválením takového návrhu a vyzývá k podpoře novely ve stávající podobě, popřípadě podpoře návrhů, které by usnadnily účast veřejnosti na rozhodování. 

Více se dozvíte z naší tiskové zprávy

Problematice účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí se blíže věnují stránky www.ucastverejnosti.cz