ČSO novým členem asociace

Od ledna 2015 rozšířila členskou základnu Zeleného kruhu Česká společnost ornitologická. Jejím hlavním posláním a cílem je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí. Zabývá se pak zejména výzkumem a ochranou ptáků a jejich prostředí a dále ekologickou výchovou a vzděláváním vlastních členů i veřejnosti. V současnosti má asociace celkem 29 členů.