Vláda projedná zákon o ochraně ovzduší. Ke snížení znečištění podle odborníků chybí účinné nástroje

Stáhněte si tiskovou zprávu

Vláda v pondělí 14. prosince 2015 projedná zákon, jehož hlavním cílem je snížení znečištění ovzduší především prostřednictvím kontroly ilegálního spalování odpadků v lokálních topeništích. Odborníci z řad ekologických organizací sdružených v Zeleném kruhu upozorňují, že v zákonu chybí nástroje zaměřující se na hlavní zdroje znečištění – topení uhlím, automobilovou dopravu a uhelné elektrárny.

Hlavními zdroji znečištění jsou domácí topeniště, automobilová doprava, uhelné elektrárny a zejména na Ostravsku také průmyslové provozy. Vládní novela zákona o ochraně ovzduší počítá jen se zavedením kontrol domácností, u kterých existuje podezření na zakázané spalování odpadu. Odborníci se obávají, že nebudou účinné, protože podle návrhu musí samotné kontrole předcházet opakované „důvodné oznámení“ zaslané občany příslušnému úřadu. I po zavedení kontrol tak může docházet k velkému vypouštění škodlivin do ovzduší. Podle ekologických organizací by obce měly dostat také možnost zakázat na svém území spalování hnědého uhlí domácnostmi, podobně jako je tomu v sousedním Polsku.

Proti dalším zdrojům znečištění však nová podoba zákona významně nezakročuje. Ekologické organizace proto navrhují zvýšit poplatky průmyslovým podnikům a uhelným elektrárnám za využívání fosilních paliv. Stát by následně mohl výnosy reinvestovat do zlepšení životního prostředí v regionech s nejhorším ovzduším. Česká republika v současnosti vyrobí více elektřiny než je potřeba. Hnědé uhlí by tak bylo možné využít při mnohem účinnější kombinované výrobě elektřiny a tepla v modernizovaných teplárnách, jak stanoví také Státní energetická koncepce.

Odborníci poukazují na to, že zákon účinně nebojuje ani proti znečištění ovzduší z automobilové dopravy. Podle jejich názoru by nejspolehlivěji pomohla fiskální a regulační opatření, kupříkladu rozšíření mýtného pro kamiony na komunikace nižších tříd a zvýšení silniční daně. Důležitá je také podpora veřejné dopravy. Vláda by také měla zpřísnit postihy a zavést účinnou kontrolu vyřazování z provozu (znefunkčnění) filtrů pevných částic u dieselových motorů.

Mezi další opatření patří také přísnější vyhlašování smogových situací. Ekologové požadují návrat k pravidlům vyhlašování platných do roku 2012. Emisní limity pro polétavý prach (PM10) uložené evropskou směrnicí jsou neustále překračovány. Evropská komise kvůli nečinnosti proti České republice zahájila řízení pro porušování evropské legislativy.

Citace Daniela Vondrouše, experta na politiku životního prostředí ze Zeleného kruhu: „Zavést účinnou kontrolu dodržování zákona je jistě správné. Abychom ale skutečně omezili smog, nestačí jen spalovat méně odpadků, musíme především spalovat méně uhlí a nafty. Zákon by proto měl motivovat průmysl i dopravu k zavádění šetrnějších technologií a paliv. A to se zatím nedaří.“


Odborný kontakt
Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa
, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org