Sněmovna dnes rozhodne, zda oslabí ochranu zemědělské půdy

Stáhněte si tiskovou zprávu a prezentaci z tiskové konference přímo do počítače


Poslanci dnes rozhodnou o dalších výjimkách z poplatků za zábor půdy pro zástavbu. Mohou tak přestat platit poplatky za zábor pro rodinné domy a také pro veřejně prospěšné stavby na zastavitelném území obcí.

Poslanecká sněmovna bude dnes rozhodovat o přijetí novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která zavádí další rozsáhlé výjimky z poplatků za zničenou půdu. Poslanecká verze novely počítá se zrušením poplatků u všech krajských a obecních komunikací a snížením u rodinných domů. Může se však přiklonit k senátní verzi. Ta navíc zcela ruší poplatky za zábor pro rodinné domy a také pro „veřejně prospěšné stavby“ na zastavitelném území obcí. Podle stavebního zákona jde o stavbu užitečnou pro rozvoj obce, kterou může zastupitelstvo označit třeba i supermarket nebo parkoviště. Takové stavby není nutné umísťovat na nejcennější ornou půdu.   

V praxi tak už nezůstane téměř žádná stavba, kterou by se investor snažil postavit na méně kvalitní půdě a zachoval naopak tu nejhodnotnější. Poslankyně a poslanci ale mohou odmítnout celou novelu a zachovat tak stávající úroveň ochrany půdy platnou od loňského roku. V případě, že poslanci novelu podpoří, musí ji následně podepsat prezident Miloš Zeman. Uvolnění pravidel pro novou zástavbu zemědělské půdy může začít platit už od července 2016.

Podle Ročenky životního prostředí ČR za rok 2014 u nás mezi lety 2006-2010 bylo navzdory hospodářské krizi zastavěno 1172 ha zemědělské půdy. Mezi lety 2010-2014 to bylo jen 826 ha, tempo zastavování tedy kleslo o třetinu. Hlavním důvodem bylo zvýšení poplatků za zábor půdy platné od roku 2011.

Citace Daniela Vondrouše, legislativního experta Zeleného kruhu: „Sobotkova vláda slíbila, že zástavbu na zemědělské půdě ztíží. Jsme však svědky pravého opaku. Sama loni navrhla rozsáhlé výjimky, a pokud nyní projdou další, poplatky budou k ničemu a ochrana zemědělské půdy prakticky přestane fungovat.“

Citace Kláry Kyralové, expertky na potraviny a zemědělství z Hnutí DUHA: „Zemědělské půdy valem ubývá ve světě i u nás. Půda je přitom klíčová jak pro zdravý stav krajiny schopné například zadržovat povodně nebo vypořádávat se s obdobími sucha, tak pro produkci potravin, bez kterých se neobejdeme. Stále více lidí žádá kvalitní potraviny od místních drobných zemědělců, kteří by měli být správci naší krajiny. Pokud jim to umožníme a nenecháme stále vzácnější kvalitní zemědělskou půdu zastavět. Zemědělskou půdu je nezbytné začít lépe chránit. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu by měla svojí podobou naplňovat název zákona, místo toho podporuje další varující úbytek půdy zástavbou.“

Takový scénář je možný přesto, že novelu odmítá vláda i odborná veřejnost. Již loni se proti takovému omezování ochrany cenné půdy vedle Zeleného kruhu postavil Český svaz ochránců přírody, Česká pedologická společnost, Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj.

Každý týden kvůli trvalé zástavbě nevratně zmizí několik hektarů orné půdy vhodné pro pěstování zemědělských plodin. Od roku 1966 se snížila výměra zemědělské půdy o 290 000 ha, což odpovídá velikosti tří okresů. Zakrytí povrchu půdy nepropustným materiálem způsobuje závažné škody na životním prostředí a je nejvýznamnější formou degradace půdy – likviduje produkční potenciál půdy, přispívá k poškození biodiverzity, zvyšuje nebezpečí povodní a nedostatku vláhy, přispívá ke změně klimatu. Lze předpokládat, že významná část z 290 tisíc ha půdy zabraných od roku 1966 je zakrytá.

Poplatky za zábor půdy jsou klíčovým nástrojem její ochrany před zastavěním. Motivují investory ke směrování záborů mimo zemědělskou půdu či na půdy méně kvalitní. Protože poplatky nebyly valorizovány od roku 1992, postupně ztratily motivační funkci. Před šesti lety Parlament poplatky zvýšil a došlo k poklesu tempa záboru půdy. Vládní novela schválená v únoru 2015 sice přinesla opatření pro ochranu před erozí, zároveň ale výrazně snížila poplatky za zábor půdy a zavedla řadu výjimek.


Odborné kontakty
Klára Kyralová, expertka na potraviny a zemědělství, Hnutí DUHA, 775 731 431, klara.kyralova@hnutiduha.cz
Vojtěch Kotecký, analytik, 604 202 470, Glopolis, kotecky@glopolis.org
Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org