Přípravy stavebního zákona ovládl chaos. Vypracujme jej znovu a lépe, zaznělo na senátním semináři

Společná tisková zpráva Arniky, České společnosti pro právo životního prostředí a Zeleného kruhu


Návrh stavebního zákona má projít v rámci projednávání v Parlamentu dalšími překotnými změnami, které mají povolování staveb převést kompletně pod stát. To vše bez podpory napříč politickým spektrem. Naprostou nekoncepčnost a chaos – to nejčastěji vytýkali obsahu návrhu i způsobu projednávání účastníci semináře, který uspořádala místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) ve spolupráci s Asociací ekologických nevládních organizací Zelený kruh.

„Nový stavební zákon řešíme v době vrcholící pandemie a nouzového stavu a devět měsíců před volbami do Poslanecké sněmovny! Není zde prostor pro transparentní, korektní debatu
a široký společenský konsensus,”
upozornila v úvodním projevu Jitka Seitlová (KDU-ČSL), místopředsedkyně Senátu.

Do nepřehledné situace přípravy zákona přináší další zmatek komplexní pozměňovací návrh poslance Martina Kolovratníka (a několika dalších poslanců z ANO, ČSSD, SPD a KSČM). Kompromisní dohodu mezi Svazem měst a obcí a Ministerstvem pro místní rozvoj, která ponechala část úřadů v kompetenci obcí, shodil ze stolu a s podporou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny se vrací k původní myšlence stavebního superúřadu.

Během semináře ministryně Dostálová podpořila jak vládní kompromisní návrh, tak i zmíněný konkurenční návrh poslance Kolovratníka (ANO). „Návrh ministerstva i návrh prezentovaný poslancem Kolovratníkem zavádí dvoukolejnost v rozhodování orgánů ochrany přírody. Jeden les budou chránit dva různé úřady s dvěma různými nadřízenými orgány. Jaká bude asi kvalita ochrany lesů v době kůrovcové kalamity, když se k lesnímu hospodářskému plánu či možnosti těžby bude vyjadřovat jiný úřad než ke kácení nebo vyjmutí části lesa z lesního fondu? A přesně to nový stavební zákon plánuje zavést. Následkem bude rozštěpení a nejednotnost nejen v ochraně lesa, ale i u dalších složek životního prostředí,“ upozorňuje Petr Svoboda, odborník na správní právo z České společnosti pro právo životního prostředí.

Seminář Nový stavební zákon – rychlost versus kvalita sledovalo online přes dvě stě účastníků zejména z řad pracovníků veřejné správy, občanského sektoru, poslanců a zástupců podnikatelských svazů a investorů. Většina panelistů se shodla, že současný návrh není dobře připraven, a ani na základních bodech není shoda napříč politickým spektrem.

Chaos navíc ještě narůstá. Poslanec Kolovratník, který je zpravodajem zákona, avizoval, že do návrhu ještě doplní další změny, které mají posílit pravomoce velkých měst v oblasti územního plánování. Tento zásadní zásah do stavebního práva však nebyl uveden ani ve věcném záměru, ani neprošel meziresortním připomínkovým řízením a zpracováno nebylo ani hodnocení jeho dopadů v širším kontextu (posouzení RIA).

“Z příspěvku řady panelistů vyplynulo, že příprava i obsah stavebního zákona je jeden velký chaos. Místo jednoduchých pravidel je zákon plný výjimek a novotvarů a neměl by být schválen,” uvedla Petra Kolínská za Zelený kruh.

Podle Zeleného kruhu byla kvalita rozhodování, ochrana práv občanů a životního prostředí odsunuta na poslední kolej. O ochraně půdy a vody, změnách v krajině i kácení stromů v ulicích měst už nemají rozhodovat odborná pracoviště znalá místních poměrů, ale stavební úřad, často vzdálený stovky kilometrů. Nový stavební zákon přinese organizační kolaps ve vydávání povolení, více soudních sporů a méně ohledů na životní prostředí, a proto by neměl být schválen.

Návrh nového stavebního zákonazměny desítek souvisejících zákonů byl odsouhlasen vládou na konci srpna loňského roku. Sněmovna jej projednala v prvním čtení na začátku listopadu, následovalo projednání ve výborech a dnes od 15.30 proběhne druhého čtení. K dispozici jsou dva komplexní pozměňovací návrhy, jeden od skupiny poslanců ANO, ČSSD, KSČM a SPD, který na semináři představil Martin Kolovratník, druhý od poslanců opozičních
z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN – na semináři jej představil Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Záznam semináře je k dispozici na: https://youtu.be/RIQO0sCv5sw

Pro více informací prosím kontaktujte:

  • Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu; SeitlovaJ@senat.cz
  • Petr Svoboda, Česká společnost pro právo životního prostředí; svoboda@akpetrsvoboda.cz
  • Petra Kolínská, Zelený kruh, petra.kolinska@zelenykruh.cz

Zpráva vznikla v rámci projektu Měníme klima v legislativě pro naše obce a města. Cílem projektu je přispět k řešení klimatické krize v rámci České republiky. Chceme pomoci tomu, aby adaptace na změny klimatu byly účinné, hospodárné, sociálně spravedlivé a realizovatelné v potřebném čase. Zaměřujeme se na úpravu předpisů na různých úrovních tak, aby samosprávy i soukromí investoři mohli hospodárně a s prokazatelným prospěchem pro všechny realizovat projekty, které zajistí například šetrné hospodaření s vodou a dostatek kvalitních zelených ploch.

Realizátorem projektu je Zelený kruh. Partnery projektu jsou zpravodajský portál Aktuálně, sdružení Arnika, NESEHNUTÍ, Česká společnost pro právo životního prostředí, aliance Šance pro budovy, Národní síť Zdravých městNárodní síť MAS.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.