Přes tři tisíce lidí žádá od poslanců zamítnutí návrhu stavebního zákona

Společná tisková zpráva Arniky, Hnutí DUHA a Zeleného kruhu


Poslanci obdrželi od občanů v posledních čtyřech dnech téměř tisíc emailových zpráv s výzvou, aby zastavili nebezpečný návrh stavebního zákona. Téměř dva a půl tisíce občanů zároveň podpořilo výzvu na webu Zastav to. Senát návrh stavebního zákona jednomyslně odmítl a vrátil poslancům. Nejspíš už zítra na poslance čeká jedno z nejdůležitějších hlasování v tomto volebním období. Pokud chtějí zlepšit a zrychlit rozhodování o stavbách, měli by špatný návrh zákona zamítnout a v novém volebním období připravit nový návrh.

K protestním hlasům profesních a zájmových organizací se přidávají jednotliví občané. Výzvu, kterou na konci minulého týdne spustily nevládní organizace Arnika, Hnutí Duha a Zelený kruh, podpořilo k dnešnímu poledni přes 3000 občanů.

„Na stole je hodně argumentů pro to, aby poslanci zákon neschválili. Nepovedený návrh nedobrou situaci v oblasti výstavby ještě zhorší,“ uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Pokud poslanci schválí návrh zákona přes varování odborníků, soudů, Bezpečnostní a informační služby i přes jednohlasné veto v Senátu, bude to jasná zpráva o tom, co si o právech občanů i ochraně veřejných zájmů myslí,” upozorňuje Anna Vinklárková z Arniky.

Počet odpůrců zákona postupem času narůstá. Proti zákonu se vyjadřují nejen ochránci přírody, ale i stavební inženýři, památkáři, akademici a veřejný ochránce práv. Ostře proti jsou asociace sdružující samosprávy. Návrh se nelíbí ani České komoře architektů, která přípravu zákona aktivně podporovala. (Odkazy na kritická vyjádření jednotlivých aktérů).

Proč je zákon nebezpečný?

  • Návrh likviduje systém ochrany veřejných zájmů. O betonování v lesích, v části území národních parků či o záboru a zničení zemědělské půdy bude rozhodovat stavební úřad.
  • Návrh by nevyhnutelně přinesl kolaps vydávání stavebních povolení kvůli přesunu tisíců úředníků a rozpracovaných projektů. Analýza ministerstva vnitra odhaduje délku výluky ve vydávání povolení až na 18 měsíců.
  • Rozsáhlé organizační změny se neobejdou bez miliardových výdajů.
  • Centralizace rozhodování posílí korupční příležitosti. Návrhy Rekonstrukce státu, které by mohly částečně omezit korupci, byly zamítnuty.
  • Lhůty pro rozhodování stavebního úřadu zůstávají nevymahatelné, rozhodování se tak bude nadále protahovat.
  • Zákon byl připraven v rozporu s legislativními pravidly a jeho výsledná podoba může vyhovovat jen několika největším developerským firmám s vlastními týmy právníků.

Do šíření výzvy se zapojily regionální i celostátně působící organizace zaměřené na ochranu přírody: Hnutí Brontosaurus, Děti Země, Konopa, Nesehnutí, Stop tunelům.

Pro více informací prosím kontaktujte:

  • Petra Kolínská (koordinátorka projektů Zeleného kruhu: petra.kolinska@zelenykruh.cz)
  • arch. Anna Vinklárková (expertka na územní plánování Arniky: anna.vinklarkova@arnika.org)
  • Jaromír Bláha (expert na ochranu lesů a divoké přírody Hnutí Duha), blaha@hnutiduha.cz)

Informace pro média

Připomínkování legislativy se Zelený kruh věnuje v rámci projektu Měníme klima v legislativě. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.