Návrhu nového stavebního zákona chybí širší podpora

aktualizace k 31. 5. 2021

Reakce na hlasování ve Sněmovně

Těsně před závěrečným třetím čtením zaslal ICOMOS (Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel) otevřený dopis předsedovi vlády. Apeluje v něm na zastavení schvalování zejména z důvodu nedostatečné ochrany veřejných zájmů v oblasti památkové péče. Ministryně Dostálová ve Sněmovně přiznala, že návrh zákona s orgány UNESCO konzultován nebyl.

Kritickou reakci po schválení zákona ve Sněmovně zveřejnila Česká komora architektů. Ta ve svém prohlášení uvádí, že zákon je „sice v parciálních bodech progresivní, ale jako celek tento kompilát z pozměňovacích návrhů zřejmě nenapraví problémy současné právní úpravy.“. Ostrý nesouhlas vyjádřil Svaz měst a obcí.

Z přijetí návrhu se kromě hlasovací koalice ANO a SPD raduje Hospodářská komora.


Ačkoli Ministerstvo pro místní rozvoj investuje nemalé prostředky do propagace nového stavebního zákona a mnoho poslanců se snaží formou obsáhlých pozměňovacích návrhů najít cestu ven z nepovedeného vládního návrhu, širší podpora pro zákon, který se týká úplně všech, evidentně neexistuje a v tomto volebním období již nevznikne.

Jak se to mohlo stát? Odpověď je vlastně velmi jednoduchá: vláda si sice vytyčila ve vládním prohlášení nový stavební zákon jako svoji prioritu, ale krutě podcenila přípravné práce na tak velkém projektu. Neobstarala si žádné analýzy situace v terénu (ano, pořád nevíme, proč je proces plánování a povolování pro všechny tak vyčerpávající) a nevěnovala dostatek času a pozornosti debatě o věcném záměru.

Na stole proto máme paragrafované znění ve třech zcela odlišných verzích, zásadní změny v celkové koncepci stavebního práva jsou projednávány jako poslanecké návrhy, tedy bez vyjednávání s důležitými aktéry. Co bude dál?

Návrh bude nejspíš schválen hlasy ANO, KSČM a SPD, bude plný chyb a nedomyšleností, jeho uvádění do praxe bude stát desítky miliard, a v příštím volebním období se bude muset z gruntu opravit.

Zástupci samospráv, občanského sektoru i část politické reprezentace se shodují, že návrh je hodně rizikový a neměl by být v tomto volební období schválen.

Krátký výběr z varovných hlasů

Příprava i obsah stavebního zákona je jeden velký chaos. Místo jednoduchých pravidel je zákon plný výjimek a novotvarů. Kvalita rozhodování, ochrana práv občanů a životního prostředí byly odsunuty na poslední kolej. O ochraně půdy a vody, změnách v krajině i kácení stromů v ulicích měst už nemají rozhodovat odborná pracoviště znalá místních poměrů, ale stavební úřad, často vzdálený stovky kilometrů. Zelený kruh varuje: nový stavební zákon přinese organizační kolaps ve vydávání povolení, více soudních sporů a méně ohledů na životní prostředí.

Zelený kruh podporuje digitalizaci všech řízení; posílení pravomocí samospráv v územním plánování; efektivní vymáhání dodržování úředních lhůt, nezávislost a jasnou odpovědnost odborníků posuzujících dopady stavebních záměrů na životní prostředí a zachování práv občanů účastnit se řízení, ve kterých se rozhoduje o jejich okolí.


Komentář vznikl v rámci projektu Měníme klima v legislativě pro naše obce a města. Cílem projektu je přispět k řešení klimatické krize v rámci České republiky. Chceme pomoci tomu, aby adaptace na změny klimatu byly účinné, hospodárné, sociálně spravedlivé a realizovatelné v potřebném čase. Zaměřujeme se na úpravu předpisů na různých úrovních tak, aby samosprávy i soukromí investoři mohli hospodárně a s prokazatelným prospěchem pro všechny realizovat projekty, které zajistí například šetrné hospodaření s vodou a dostatek kvalitních zelených ploch.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.