Míra recyklace v České republice je stále pod úrovní vyspělých států. Zvýšit ji pomůže nová odpadová směrnice Evropské komise

Tisková zpráva ke stažení
Prezentace k tiskové konferenci z 8. prosince 2015 ke stažení

Podle čerstvého návrhu nové odpadové směrnice mají všechny členské země EU do roku 2025 dosáhnout nejméně 60 % recyklace domácích (komunálních) odpadů, o pět let později to musí být 65 %. Česká republika recykluje jen 33 %, naopak např. Německo už dnes nejvyšší cíl plní.

Podle Evropské komise, která návrh předkládá, musí cílům odpovídat také ekonomické nástroje v jednotlivých zemích. S podporou z evropských fondů v programovacím období 2014 – 2020 tak může počítat prevence, třídění i recyklace odpadů. Naopak spalovny se podpory nedočkají. Budou totiž případně potřeba až mnohem později, na menší množství zbývajícího směsného odpadu.

Po schválení směrnice by v případě nedodržování závazných cílů ČR nemohla čerpat peníze z evropských fondů, musela by zaplatit vysokou jednorázovou pokutu a následně ještě tisíce euro za každý den, kdy cíle nejsou plněny. Český stát by doplácel na nízkou konkurenceschopnost oproti zemím, které plýtvají méně a nemusí proto dovážet tolik surovin. Platby za směsný odpad vyhazovaný na skládky by dále zatěžovaly rozpočty českých domácností, jejich spalování by přitom bylo mnohem nákladnější.

Odborníci z ekologických organizací proto doporučují, aby vláda ukončila zbytečné plýtvání, v národních i krajských plánech nastavila cíle odpovídající návrhu směrnice a v souladu s ní do české legislativy zavedla příslušné ekonomické nástroje na podporu prevence vzniku odpadů a jejich recyklace. Neměl by mezi nimi chybět vyšší skládkovací poplatek a recyklační sleva pro vzorně třídící obce.

Citace Iva Kropáčka, odpadového experta Hnutí DUHA: „Zvýšení skládkovacího poplatku je krok k omezení skládkování. Evropská komise chce, aby Česko představilo také nástroj ke zvýšení recyklace. Hnutí DUHA navrhuje recyklační slevu ze skládkovacího poplatku pro obce, které recyklují většinu svých odpadů, nebo produkují minimum odpadů. Takové opatření uleví od zvýšených poplatků obcím a domácnostem, které produkují minimum odpadů.“

Citace Daniela Vondrouše, experta na politiku životního prostředí Zeleného kruhu: „Nová evropská pravidla zní jasně. Stát by proto neměl dělat stejnou chybu jako minule a rezervovat peníze z evropských programů na kontroverzní projekty spaloven. Pokud je totiž nevyužijeme na prevenci a recyklaci, s velkou pravděpodobností je nevyužijeme vůbec.“


Mgr. Ivo Kropáček, odpadový expert, Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz
Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org