Ministerstvo životního prostředí podporuje kvalitní ochranu přírody pomocí evropských směrnic

Evropská komise na konci července ukončila veřejné konzultace ohledně zachování evropských směrnic o ptácích a o stanovištích chránících vzácnou přírodu. Kromě názoru široké veřejnosti také zjišťovala postoj zainteresovaných subjektů, včetně Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Ekologické neziskové organizace vítají jednoznačnou podporu českých institucí pro zachování kvalitních nástrojů ochrany přírody.

Podle Ministerstva životního prostředí směrnice přispívají k systematické ochraně biodiverzity a v současné podobě odpovídají aktuálním potřebám. Stejně jako ekologické organizace považuje za významný přínos k ochraně přírody velmi dobře propracovaný systém naturového hodnocení, které hodnotí dopad plánovaných projektů a záměrů na území soustavy Natura 2000, resp. chráněné druhy a přírodní stanoviště. „Ve svém důsledku podle Ministerstva životního prostředí směrnice pomáhají k výrazným finančním úsporám a ochraně investic. Nejen proto je český přístup k naturovému hodnocení v celé EU dáván za příklad,“ uvádí Jan Dušek, ředitel Beleco, odborné organizace zabývající se ochranou přírody.

Jak ale uvádí i Ministerstvo průmyslu a obchodu, dlouhodobá stálost směrnic vytváří stabilní a předvídatelné prostředí pro podnikání. „Natura 2000 umožňuje plánovaně předcházet konfliktům a naopak využívat průmyslovou činnost, například těžební, k podpoře ohrožené přírody. Příkladem takové dobré praxe jsou kvalitně rekultivované lomy, mezi které patří Mašovický lom či Veselské pískovny, nebo instalovaná umělá hnízdiště na Tovačovských jezerech,“ dodává ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Podle údajů z materiálů Evropské komise stojí každého z nás zachování ochrany na území Natura 2000 pouhých 12 Kč[1] ročně. Nejen pro svou finanční nenáročnost je podle odborníků i nadále nutné směrnice zachovat a soustředit se na jejich důslednou implementaci.

Veřejné konzultace, které skončily na konci července, se setkaly u široké veřejnosti s obrovským ohlasem. Celkem se zapojilo více než 550 tis. lidí a institucí z celé Evropy, což přestavuje historicky největší počet účastníků evropských konzultací. Zveřejnění oficiálních výsledků konzultací se očekává na podzim 2015 a finální rozhodnutí o budoucnosti směrnic by mělo padnout do června 2016.

Obě směrnice pomohly vytvořit v Evropě nejrozsáhlejší síť chráněných území na světě, která usnadňuje lepší soužití člověka a přírody. Směrnice chrání dohromady přes 1000 druhů vzácných či ohrožených rostlin a živočichů a přes 27 000 přírodních lokalit napříč celou Evropou. Napomohly úspěšné záchraně a návratu řady typických evropských zvířat, jako jsou vlk, orel mořský nebo tuleň obecný.

[1] http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf

 

Tisková zpráva je k dispozici ke stažení zde

 


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz