K revoluci ve stavebním právu: digitalizace je základ, peníze určené na stěhování úředníků jsou potřeba jinde

Zelený kruh dnes vyzval v otevřeném dopise vládu k urychlené digitalizaci všech procesů v
územním plánování a povolování staveb. Ministerstva by naopak měla přestat ztrácet čas
přepisováním špatně připraveného návrhu stavebního zákona. V současné komplikované situaci nelze utrácet miliardy za přeskupování úředníků a paralyzovat rozhodování o stavbách radikální reorganizací. Rychlá digitalizace naopak zajistí, aby po úřadech obíhaly dokumenty a ne lidé. Digitalizace zrychlí rozhodování a lze ji financovat z prostředků Evropské unie.

V dopise zaslaném všem ministryním a ministrům Zelený kruh upozorňuje, že komplikované
přepisování návrhu nového stavebního zákona ve světle událostí posledních týdnů ztrácí jakýkoliv
smysl. Návrh kompletní změny stavebního práva by si totiž podle analýzy Ministerstva vnitra
vyžádal počáteční náklady v minimální výši 2,2 miliardy, maximální varianta počítá s 30 mld. Kč.
Především však analýza upozorňuje na přerušení či zpomalení rozhodování a následný propad ve
stavební produkci, který bude logicky radikální změny v organizaci veřejné správy provázet.
„Ministerstvo vnitra odhaduje, že vyjmutím stavebních úřadů ze spojeného modelu by došlo k
celkové paralyzaci systému na 12-18 měsíců. Velmi reálně tak hrozí propad v produkci, který v
případě potvrzení pesimistického scénáře může dosahovat výše -204 miliard Kč (3,5 % HDP v ČR roku 2018).“ (1)

„Je zřejmé, že náklady na chystané přeskupování státních úředníků a očekávanou paralýzu
stavebnictví si naše země teď nemůže dovolit. Nejde však jen o ekonomické ztráty. Vyzývat tisíce
pracovníků veřejné správy v nejisté době ke změně pracovního místa je přinejmenším neetické,“
uvedl Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu.

„Vyhlášený stav nouze ukazuje, že pro zvládání obtížných situací je klíčová úroveň e-governmentu.
Je proto urgentní, aby v případě stavebních řízení přestali obíhat lidé a začaly kolovat elektronické
dokumenty. Elektronická forma řízení včetně průběžné evidence, kdo měl podání jak dlouho na
stole, přirozeně tempo vyřizování urychlí. Digitalizace se proto musí stát novou vládní prioritou,“
komentovala situaci Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

„Podle výpočtů MV ČR by náklady na připojení stávajících systémů k Portálu stavebníka byly 300 –
800 mil Kč. Tento projekt bude v následujících letech financován skrze fondy EU (OPPIK, IROP).
Samotný Portál stavebníka je řešen odděleně v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení. Souvisí s ním ještě další náklady v řádu miliard Kč, které spadají pod rozvoj konektivity a centrálního
datového úložiště.“ (2)

Digitalizace stavebního řízení lze podle odborníků realizovat bez radikálních změn zákonů (3).
Ministerstvo pro místní rozvoj by práce v této oblasti proto mělo maximálně urychlit.


Poznámky pro editory:

(1) a (2) – Citace ze studie Ministerstva vnitra DOPADOVÁ STUDIE: REKODIFIKACE STAVEBNÍHO
PRÁVA INSTITUCIONÁLNÍ ZMĚNY
(3) Šéf ICT Unie: Digitální stavební řízení se dá rozjet za rok. Rozhovor se Zdeňkem Zajíčkem z 8.
ledna 2019

Přílohy:

Dopis odeslaný členům vlády ČR

Odpověď Ministryně pro místní rozvoj (a předsedy vlády)

Odpověď Ministryně práce a sociálních věcí

Odpověď Ministra pro obchod a průmysl

 


Otevřený dopis vznikl v rámci projektu Měníme klima v legislativě pro naše obce a města. Cílem projektu je přispět k řešení klimatické krize v rámci České republiky. Chceme pomoci tomu, aby adaptace na změny klimatu byly účinné, hospodárné, sociálně spravedlivé a realizovatelné v potřebném čase. Zaměřujeme se na úpravu předpisů na různých úrovních tak, aby samosprávy i soukromí investoři mohli hospodárně a s prokazatelným prospěchem pro všechny realizovat projekty, které zajistí například šetrné hospodaření s vodou a dostatek kvalitních zelených ploch.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.