Češi považují změnu klimatu za hrozbu, ukazuje výzkum Masarykovy univerzity

Tisková zpráva ke stažení
Report k výzkumu ke stažení

V době, kdy vrcholí přípravy české účasti na mezinárodní konferenci OSN o změně klimatu v Paříži, zveřejnila Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity svůj reprezentativní výzkum. Jak ukazují výsledky založené na vzorku 2 023 respondentů, většina Čechů vnímá změnu klimatu jako hrozbu a zároveň není jednotná v názoru, jak na změnu klimatu reagovat. 

V české společnosti převažuje názor, že v současné době již probíhá globální změna klimatu: zatímco 52 % Čechů s tímto názorem souhlasí, 29 % nesouhlasí a 19 % neumí na tuto otázku odpovědět. Většina české veřejnosti se přitom domnívá, že vývoj klimatu ovlivňuje lidská činnost. Vedoucí výzkumného týmu, ekopsycholog Jan Krajhanzl, říká: „Češi si spojují klimatickou změnu s celou řadou rizik. Více než polovina české veřejnosti se domnívá, že buď dochází nebo velmi pravděpodobně dojde k vymírání přírodních druhů, nárůstu povodní či naopak suchům a vlnám veder. Jen za trochu méně pravděpodobné pak řada dotazovaných považuje stoupání hladin moří, nedostatek pitné vody a potravin, příliv uprchlíků z oblastí postižených změnou klimatu a válečný konflikt.“

Přes uvedené obavy je česká veřejnost rozdělena v názoru, zda víme dost, abychom zdůvodnili, že je potřeba se změnou klimatu něco udělat – mírná převaha 43 % Čechů s tím souhlasí, nicméně 40 % s tím nesouhlasí a neví 17 %. Sociolog Tomáš Chabada, spoluautor výzkumu, doplňuje: „Většina Čechů se domnívá, že oni sami mohou udělat proti změně klimatu jen velmi málo. Více než 60 % veřejnosti si naopak myslí, že odpovědnost za aktivity proti změně klimatu má především průmysl, Evropská unie, mezinárodní společenství a česká vláda, ale i ekologická sdružení či místní úřady.“

Výsledky českého výzkumu jsou zveřejněny čtyřicet dní před začátkem mezinárodní klimatické konference OSN v Paříži. Vedoucí Informačního centra OSN v Praze Michal Broža k tomu říká: „Dohoda z konference OSN v Paříži by měla svět posunout k nízkoemisní a udržitelné ekonomice založené na odolnosti vůči změně klimatu. To je jediný způsob, jak udržet nárůst globální průměrné teploty do 2° C a zabránit nejhorším dopadům změny klimatu.“

Kontakt: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., jan.krajhanzl@gmail.com

Více informací o tomto výzkumu najdete na webu: humenv.fss.muni.cz/klima

EHP-fondy_Logo-1
Výzkum byl realizován v rámci projektu č. EHP-CZ02-OV-1-011-2014 s názvem „Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni”, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 2009-2014.