Ztratí veřejnost zbytky práv vyjadřovat se ke stavbám ve svém okolí? Vláda rozhodne zítra.

Vláda bude zítra, ve středu 19. 10. 2022, v rámci schvalování návrhu zcela nového zákona o jednotném environmentálním stanovisku rozhodovat o tom, zda se občané mohou nebo nemohou účastnit řízení o povolování staveb, které mají prokazatelný vliv na životní prostředí.

V souvislosti s reformou stavebního práva jsou na stole dvě varianty: první varianta vychází z toho, co bylo schváleno již v minulém volebním období, a přiznává spolkům právo vyjadřovat se např. ke kácení stromů nebo záboru zelených ploch. Druhá varianta, prosazovaná zejména Ministerstvem průmyslu a obchodu, má hlas veřejnosti z povolování staveb až na výjimky úplně vyloučit.

Vláda se v programovém prohlášení zavázala k tomu, že občané budou mít možnost vyjadřovat se k projektům, které ovlivní jejich životní prostředí. Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu je s tímto závazkem v přímém rozporu. Situaci komplikuje i fakt, že důležitý zákon bude předkládat ministryně Hubáčková, která ohlásila odchod z vlády,“ uvedla k tomu Petra Kolínská, která vede za Zelený kruh projekt Měníme klima v legislativě.

Advokát Petr Svoboda, který podával kvůli omezování práv veřejnosti jménem skupiny senátorů stížnost k Ústavnímu soudu, k tomu uvedl: „Ústavní soud poměrem hlasů 8:7 konstatoval, že omezování práv veřejnosti schválené v roce 2017 není v rozporu s Ústavou. Vláda Petra Fialy má nyní možnost říci, zda považuje občany za partnery při rozhodování o životním prostředí našich měst, nebo zda půjde Česká republika maďarskou cestou oklešťování občanských práv.“

Omezení práv veřejnosti, které platí již čtyři roky, povolování staveb nezrychlilo. Je proto načase vrátit veřejnosti možnost vyjádřit se relevantním způsobem k záměrům, které bezprostředně ovlivní životní prostředí,“ upozorňuje Anna Vinklárková z organizace Arnika.

Stát investuje stovky milionů do výsadby nových stromů a využívá k tomu tisíce dobrovolníků. Když se však stejní lidé chtějí vyjádřit k návrhům stromy kácet, stát jejich hlas umlčuje,“ upozornila Petra Kolínská.

Proč je účast veřejnosti v povolování staveb důležitá:
  • Právo na příznivé životní prostředí je zaručenou ústavou a podle občanského zákoníku patří k základním osobnostním právům každého člověka (čl. 35 Listiny základních práv a svobod, § 81 odst. 2 občanského zákoníku).
  • Veřejnost má na základě evropské legislativy garantováno právo podat proti pravomocnému povolení, jež ovlivňuje životního prostředí, žalobu. Soud na případná pochybení správních úřadů ale může reagovat pouze zrušením povolení, vydat nové a lepší nemůže. Tento postup vede k výrazným zásahům do právní jistoty zejména investora, a je z pohledu všech účastníků nejméně výhodný.
  • Veřejná kontrola rozhodování správních úřadů: občané, kteří mají právo se prostřednictvím spolků účastnit povolovacích řízení dotýkajících se kvality životního prostředí v místě jejich domovů, přispívají k včasné nápravě nezákonných rozhodnutí správních úřadů. Vidět má být nejen na smlouvy veřejného sektoru nebo platy politiků, ale také na rozhodování úřadů, pokud se bezprostředně týká občanů v místě jejich domovů.
  • Příklady, kdy to dobře dopadlo: nejvýznamnějším přínosem účastenství spolků je množství zachráněných přírodních hodnot a lokalit před necitlivými stavebními či těžebními záměry. Řada projektů byla na základě argumentace spolků upravena nebo projekty nebyly realizovány.

 


Tisková zpráva vznikla v rámci projektu Měníme klima v legislativě pro naše obce a města. Cílem projektu je přispět k řešení klimatické krize v rámci České republiky. Chceme pomoci tomu, aby adaptace na změny klimatu byly účinné, hospodárné, sociálně spravedlivé a realizovatelné v potřebném čase. Zaměřujeme se na úpravu předpisů na různých úrovních tak, aby samosprávy i soukromí investoři mohli hospodárně a s prokazatelným prospěchem pro všechny realizovat projekty, které zajistí například šetrné hospodaření s vodou a dostatek kvalitních zelených ploch.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.