Změny ve stavebním zákoně

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo novelu stavebního zákona, který čekají největší změny od začátku 90. let. Spolky a další občanská sdružení mají právě teď možnost novelu připomínkovat, a to až do 20. července. Podle plánu by měla novela vstoupit v účinnost v červnu příštího roku, pokud se tak stane, budou nás pravděpodobně čekat rozsáhlé změny.

Plánovaná novela má za cíl zjednodušit stavební a územní řízení, současný návrh má ale řadu nedostatků. Opět jsme svědky snahy o omezování práva občanů na rozhodování o životním prostředí, když např. ruší veřejná projednávání.

Jedním z cílů novely je i zjednodušit udělování povolení a některé stavby by se tak nově měly pouze ohlašovat. Jakkoli je zjednodušování procesu vítané, může vést až k absurdním situacím, kdy např. pro postavení bytového domu nad 150 m2 bude potřeba povolení, ale rodinný dům jakékoliv rozlohy by se měl pouze ohlašovat.

Zelený kruh se dlouhodobě věnuje právu občanů rozhodovat o životním prostředí a zasazuje se o spravedlivé a rychlé rozhodování o stavbách. Pokud vás zajímá jak se bude novela dále vyvíjet, sledujte naši práci na www.zelenykruh.cz nebo na našem Facebooku: www.facebook.com/zelenykruh.


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org