Klenoty přírody v ohrožení

Evropská komise se pod tlakem průmyslové lobby chystá oslabit významné směrnice o ptácích a stanovištích chránící nejcennější evropskou přírodu a řadu ohrožených druhů. Právě probíhá dotazování veřejnosti, v jehož rámci chce Brusel zjistit, jak moc Evropanům na ochraně přírody záleží. Celoevropská iniciativa nevládek proto bije na poplach a vyzývá všechny, aby se prostřednictvím dotazníku na naturealert.eu zapojili.

Chráněné území přitom není vůbec zanedbatelné. Díky evropským směrnicím o ptácích a přírodních stanovištích je chráněna přibližně pětina krajiny EU a 4 % přilehlých moří. V ohrožení se proto ocitá i naše krajina. Hlavně díky evropské legislativě se se vrací lososi do našich toků. Daří se také chránit horská útočiště vzácných druhů tetřeva, tetřívka, rysa nebo vlka.