Mějme se k světu!

Letošní rok byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem rozvoje. Ta k tomu měla několik dobrých důvodů. Na podzim proběhne v Paříži mezinárodní klimatická konference, na které by se měla přijmout nová klimatická dohoda nahrazující Kjótský protokol. Rok 2015 je také posledním rokem k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí. Zároveň je obdobím, kdy se musíme rozhodnout, jak budou vypadat nové a šířeji pojaté cíle udržitelného rozvoje.

Důraz bude kladen na provázanost životů s našimi sousedy, lidmi na jiných kontinentech i stavem naší planety.  Zdraví, bezpečnost a důstojný život nejen pro nás, ale i pro budoucí generace – to je výzva, která vyžaduje dohodu na hlavních principech. České neziskové organizace proto rozjíždějí společnou kampaň „Měj se k světu“, která má za cíl zahájit celospolečenskou debatu nad globálními problémy a ukázat, že český neziskový sektor má společný hlas a cíl.