Zelený kruh zve na Science Café o vlivu dopravy na kvalitu ovzduší

Asociace ekologických organizací Zelený kruh pořádá další z řady setkání odborníků s širokou veřejností Science Café, tentokrát na stále aktuální téma „Jak se dýchá v Praze? Vliv dopravy na kvalitu ovzduší“. Beseda za účasti Ing. Márie Kazmukové z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a MUDr. Evy Rychlíkové Ph.D. ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem proběhne v pražské Langhans Galerii 11. února 2015 od 18 hodin.

„Kvalitou ovzduší ve městech se dlouhodobě zabýváme v rámci osvětových kampaní našich členských organizací. Doprava je podle všeho jedním z nejhorších znečišťovatelů, a právě proto jsme se rozhodli pozvat dvě zástupkyně odborné veřejnosti, se kterými budeme hledat taková efektivní řešení, aby se nám lépe ve městech dýchalo,“ uvádí koordinátorka Science Café ze Zeleného kruhu Zuzana Vachůnová.

Téma Science Café nebylo zvoleno náhodou. Členové Zeleného kruhu v rámci zlepšení kvality ovzduší ve městech dlouhodobě prosazují:

  • výrazné snížení imisních limitů a zavedení postihů za jejich překračování,
  • přísnější pravidla pro vyhlašování smogových situací, včetně např. omezení vjezdu aut do center měst,
  • zvýšení poplatků a omezení výjimek z placení za vypouštění škodlivin do ovzduší,
  • možnost účinné kontroly k odhalení ilegálního spalování odpadu v domácích kotlích.

Pravidelná diskuzní setkání mezi laickou veřejností, odborníky a zástupci neziskového sektoru Science Café pořádá Zelený kruh již několikátým rokem. Jejich cílem je nejen zvyšování informovanosti o vybraných problematikách, ale také popularizace a propagace vědeckých výsledků se vztahem k ochraně životního prostředí, udržitelnému životnímu stylu a individuální spotřebě.

Více informací na http://on.fb.me/1zwcSAM