Zelený kruh vypisuje výběrové řízení na místo ředitelky nebo ředitele

Ředitel nebo ředitelka je statutárním zástupcem Zeleného kruhu. Zodpovídá za obsahové, finanční a personální vedení kanceláře a reprezentuje asociaci ve vztahu ke klíčovým stakeholderům Zeleného kruhu, včetně členských organizací Zeleného kruhu.

Jak pracuje ředitel/ka Zeleného kruhu?

 • Navazuje vztahy napříč neziskovým sektorem v Česku i v rámci EU, ale především s vlastními členskými organizacemi a podílí se na rozvoji celé sítě.
 • Reprezentuje zájmy členských organizací v rámci klíčových jednání i neformálních akcí.
 • Zodpovídá a podílí se na plnění pracovních plánů, rozpočtu, fundraisingových cílů a projektové činnosti.
 • Vede malý tým kanceláře, zodpovídá za jeho výkon a zajišťuje pro něj vhodné pracovní podmínky, podporuje pracovní spokojenost.

Hledáme osobnost, která…

 • Umí jednat s lidmi, má příjemné vystupování a smysl pro budování konsenzu.
 • Má základní orientaci v českém neziskovém sektoru a klíčových tématech životního prostředí v Česku, má osobní zájem tyto oblasti rozvíjet.
 • Má velmi dobré organizační schopnosti.
 • Má minimálně tříletou zkušenost s vedením pracovního týmu.
 • Má zkušenost s řízením projektů či programů, včetně finančního řízení.
 • Domluví se anglicky.

Co nabízíme?

 • Smysluplnou práci se zajímavými lidmi ve významné české síti ekologických organizací.
 • Přátelské a korektní pracovní prostředí s prostorem pro osobní rozvoj i rozvoj vlastního týmu.
 • Možnost dalšího vzdělávání.
 • Poměrně volnou pracovní dobu.
 • Finanční ohodnocení odpovídající této pozici v neziskové organizaci.
 • Práci v centru Prahy.
 • Nástup možný od 1. září 2016.

Chcete se přihlásit?

Profesní životopis (formou přílohy emailu, rozsah maximálně 2 strany A4) a půlstránkový motivační dopis o tom, proč máte zájem se této pozice ujmout a proč právě Vy se pro ni hodíte, zašlete prosím do pondělí 23. května 2016 na adresu vyberoverizeni@zelenykruh.cz. Předpokládáme, že pohovory proběhnou v polovině června 2016.

Těšíme se na spolupráci!