Zelený kruh odvolal své zástupce z Pracovní skupiny pro dialog o úložišti, důvodem je přístup státu

Stáhněte si tiskovou zprávu do svého počítače

Vládní pracovní skupinu pro dialog o hlubinném úložišti jaderného odpadu po obcích a spolcích z několika lokalit opouštějí také dva zástupci celostátní asociace ekologických organizací Zelený kruh. Důvodem je porušování dohodnutých pravidel a ignorování návrhů pracovní skupiny ze strany zodpovědných státních úřadů. Zelený kruh zároveň dopisem vyzval ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka k zahájení poctivě míněného dialogu o hledání řešení problému jaderného odpadu.

Návrhy starostů, nevládních organizací a expertů po šest let trpělivě vznášené v Pracovní skupině pro dialog o hlubinném úložišti (PS Dialog) neměly žádný konkrétní dopad na postup Správy úložišť radioaktivních odpadů, MPO či MŽP. Nevládní organizace sdružené v asociaci Zelený kruh proto po diskusi rozhodli o stažení svých zástupců Edvarda Sequense a Petry Humlíčkové z pracovní skupiny.   

Stát požaduje, aby členové PS Dialog z obcí aktivně vysvětlovali jeho kroky, ale informace o nich poskytuje jen minimálně a selektivně.  O svých zásadních krocích a obratech při vyhledávání úložiště informoval až následně.  Geologické průzkumy stát v rozporu s dohodnutým postupem zahájil bez souhlasu obcí.

Kritéria výběru lokality pro hlubinné úložiště jsou účelově vágní. O letošním zahájení vyhledávání na dvou nových lokalitách EDU-západ a ETE-jih nebyla předem informována pracovní skupina ani obce, kterých se to přímo týká.

Nový zákon o zapojení obcí do výběru úložiště, jehož věcný záměr vzešel z několikaleté práce členů pracovní skupiny, je zdržován. Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii jej odsouhlasila v září 2015, vláda jej ale dodnes neprojednala. Parlament tedy zákon, s nímž počítá i nový atomový zákon, v tomto volebním období již neschválí. 

Stát odmítá diskusi o jiných možnostech řešení problému jaderných odpadů, než je jejich trvalé uložení.  Veřejná debata o variantách by přitom měla být nezbytnou součástí právě probíhajícího procesu posouzení dopadů (SEA) Aktualizace koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným odpadem.

Pracovní skupina byla zřízena v roce 2010 původně za účelem „transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu a vyhořelého jaderného paliva produkovaného na území České republiky s respektováním zájmů veřejnosti“.  Zástupci Zeleného kruhu se velmi aktivně zapojovali do její práce i do práce zřízených pracovních podskupin pro přípravu návrhu zákona pro posílení práv obcí či návrhu socioekonomických kritérií výběru úložiště. Stát však tyto návrhy nebere vážně a vynaložená práce tím ztrácí smysl.  

Edvard Sequens z Cally řekl: „Nadále trvá náš zájem vést se státem poctivě míněný dialog o hledání řešení problému jaderného odpadu. Předpokladem je ale přerušení dnes prováděných prací, protože nastavovat pravidla v průběhu vyhledávání, se opakovaně ukázalo jako velmi problematické.“

Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu řekl: „Je škoda, že stát odmítá vést férový dialog s dotčenými obcemi o tak závažné věci. Stále však věříme, že se nám to podaří změnit a dialog se státem nastartovat.“


Odborné kontakty:

Ing. Edvard Sequens, energetický poradce, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz

Mgr. Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu a expert na politiku životního prostředí, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz