Zelený kruh hodnotí rok Sobotkovy vlády: Za životní prostředí horší trojka

Po zoufale nekompetentních vládách Nečase a Rusnoka přinesla Sobotkova vláda pozitivní posun. Zbavila se např. řady neschopných trafikantů a postavila se proti senátorskému zákonu, který by fakticky zlikvidoval Národní park Šumava. Na druhou stranu v přímém rozporu se svými sliby omezila účast veřejnosti na rozhodování o stavbě chemiček, spaloven apod., oslabila ochranu půdy před ničením a seškrtala cíle pro recyklaci odpadků. Vládní koalice dnes bude hodnotit rok svého působení. Na pomyslném vysvědčení by od asociace ekologických organizací Zelený kruh získala horší trojku.

„Zpočátku si vláda počínala rozumně a snažila se napravit průšvihy svých předchůdkyň. Pak ale v rozporu s vlastním programovým prohlášením omezila veřejnou kontrolu rozhodování o velkých projektech, oslabila ochranu půdy, podpořila plýtvání surovinami. Zdráhá se potvrdit limity chránící severočeské obce a krajinu před zničením, nedokáže účinně omezovat smog, chránit klima ani omezit průjezd kamionů obcemi. Kvalitní prostředí pro život lidí zjevně nepatří mezi její priority,“ popisuje vládní kroky expert na politiku životního prostředí Zeleného kruhu Daniel Vondrouš.

Co se povedlo?
Kompetentnější administrativa. „Trafikanti“ z ODS ve vedení MŽP byli nahrazeni odborně zdatnějšími úředníky.  Byl odvolán ředitel NP Šumava kvůli soustavnému porušování zákonů prokázanému soudem.
Otevřenější komunikace s veřejností. Byla obnovena činnost Rady vlády pro udržitelný rozvoj a dialog s odbornou veřejností a nevládními organizacemi.
Čistá domácí elektřina dostala šanci. Novela zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou schválila vláda, usnadňuje provoz solárních elektráren na střechách či stavbu bioplynek. Další rozvoj čisté energetiky nyní závisí na projednání zákona v parlamentu a na přípravě návazných předpisů a projektů pro domácnosti. Zásadním nedostatkem návrhu je ovšem chybějící podpora pro perspektivní větrné turbíny [i].
Antifosilní zákon na cestě. Vláda se veřejně zavázala připravit zákon o omezování závislosti na fosilních palivech [ii]. Tlačí ji ale čas. Za rok touto dobou už bude muset mít daleko více než závazek. Zákon bude muset být vládou schválen a mělo by již probíhat projednávání v parlamentu.

 

Poloviční úspěchy / poloviční neúspěchy
Kompromisní pravidla pro Šumavu. Vládní poslanci (zejména ANO, většina ČSSD a menší část KDU-ČSL) spolu s poslanci TOP 09 a Úsvitu přímé demokracie odmítli návrh zákona Tomáše Jirsy a několika dalších senátorů, který by NPŠ otevřel pozemkovým spekulacím a těžbě dřeva.Nový Plán péče o NPŠ i návrh novely zákona o ochraně přírody zachovávají park v seznamu mezinárodně uznávaných národních parků a nepočítají s lanovkou a sjezdovkou na Hraničník. Výsledná podoba – zejména plocha národního parku skutečně ponechaná přírodě – však zatím jasná není.
Dvojí metr na kácení. MŽP opravilo největší excesy tzv. Chalupovy vyhlášky o kácení dřevin. Zůstaly však chráněny jen velké stromy s obvodem nad 80 cm [iii]. Správa železniční dopravní cesty navíc provedla masivní ilegální kácení, aniž by za to stát příslušné úředníky potrestal [iv].

 

Nakonec nezdary
Méně veřejné kontroly a více černých staveb. Pod tlakem EU navrhla vláda uvést stavební pravidla téměř do souladu se zásadami rychlejšího a spravedlivějšího rozhodování o velkých projektech (např. spalovny, chemičky), jak probíhá v ostatních evropských zemích. Jenomže zároveň omezila účast místních občanských spolků na rozhodování o svém okolí a i nadále ignoruje práva jednotlivých lidí, jejichž životní prostředí má být být ovlivněno [v]. Navíc výsledná senátní verze (podpořená vládou) prakticky znemožňuje soudům udělit tzv. odkladný účinek žalovanému rozhodnutí. V praxi tedy než soud prokáže úřadům porušení zákona, bude například park vykácen a nevratně nahrazen betonem. Spravedlnost by zajistilo, kdyby soud odložil nevratné kroky projektu do konečného verdiktu. Zástupci průmyslových svazů ovšem prosadili, že soud smí odkladný účinek udělit, pouze pokud předem prokáže, že stavba zásadně poškodí životní prostředí. Dobře vědí, že soudy nemají prostředky, kterými by mohly takový důkaz provést. Investorům se tedy vyplatí ignorovat zákony [vi].  
Oslabení ochrany půdy. Přestože vláda slibovala, že posílí ochranu půdy, navrhla její oslabení [vii]. Snížila poplatky u průmyslových hal, skladišť či dálnic, projednávání v parlamentu dlouhou řadu výjimek ještě znásobilo (výjimky se mají týkat i všech silnic, parkovišť či jakýchkoliv staveb, které si obec či kraj dá do svého územního plánu). Ministr Brabec jako zástupce navrhovatele oznámil, že požádá poslance, aby senátní verzi přehlasovali. Ať už bude ale výsledek jakýkoliv, nejcennější půda bude nenávratně mizet mnohem rychleji než dříve.
Omezení recyklace. Vláda schválila drastické snížení recyklačního cíle pro všechny domácí odpadky – z 50 % na cca 35 % [viii]. V kombinaci s jinak správným zákazem skládkování a povinností třídit bioodpad[ix] schváleným parlamentem by došlo ke kontroverzní podpoře spalování odpadů namísto jejich recyklace. ČR by v omezování plýtvání surovinami zůstala hluboko pod evropským průměrem. Vláda navíc nedokázala přesvědčit parlament, aby schválil vyšší cíle pro recyklaci obalů.
Uhlí a uran namísto moderní energetiky. Vláda odmítla financovat prodělečné jaderné bloky, přesto nadále prosazuje stavbu dalších [x]. Chystá nové uranové doly. Aktualizace Státní energetické politiky (ASEK) promarňuje příležitosti energetické efektivity a čistých domácích zdrojů energie. I za takového přístupu se ukázalo, že uhlí za územními limity, které chrání severočeské obce a továrny před zničením, pro energetiku nepotřebujeme [xi].   Vláda přesto zatím nedeklarovala, že limity nemá důvod ani úmysl rušit.
Neřešení klimatických změn. Návrh ASEK nebere vážně snižování emisí skleníkových plynů. Vláda nezvládla dopracovat slibovanou Adaptační strategii a začátek prací na Politice ochrany klimatu opět odsunula. Usilovala o co nejslabší cíle energetické a klimatické politiky EU, které jsou méně výhodné i pro českou ekonomiku.
Kamiony v obcích. Vláda neřeší zatížení obcí těžkou nákladní dopravou v důsledku objíždění mýtného. Bývalý ministr Prachař dokonce označil objíždění zpoplatněných tras za „marginální“ záležitost [xii]. Zpoplatnění objízdných tras může zajistit nastavení mýtného po roce 2016. Ministerstvo dopravy však zatím nedokázalo ani říci, co od nového mýtného systému vlastně očekává. Vládě se nedaří výrazně zrychlit čerpání prostředků z evropských fondů na potřebné dopravní stavby ani dokončit kvalitní program pro čerpání v dalším období.
Další neřešené problémy. Chybí legislativní opatření k omezení smogu kontrolou topení odpadky či omezením výjimek z plateb za vypouštěné emise pro největší znečišťovatele [xiii], ministři zemědělství a životního prostředí se nedomluvili na využití kompostu pro doplnění rychle ubývajících živin v půdě.
Vládu nepodporují zákonodárci z vládních stran [xiv]. Např. drtivá většina vládních poslanců sice zamítla špatný návrh zákona o Šumavě [xv], ale na druhé straně vládní zákonodárci podpořili zásadní zhoršení ochrany půdy či výrazné snížení recyklace obalů [xvi].

 

[i] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/obnovitelne-zdroje-20-pozitivni-posun-ale-vitr-ostrouhal-domacnosti-mozna-take

[ii] http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/

[iii] http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volne-kaceni-v-zahradach-konci-nove-by-se-melo-tykat-jen-ovocnych-stromu

[iv] http://arnika.org/obstrukce-vedome-porusovani-zakona-a-desetitisice-privatnim-pravnikum-hlavne-aby-mohli-kacet

[v] http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/rychlejsi_a_spravedlivejsi_rozhodovani/

[vi] http://www.zelenykruh.cz/bily-slider-na-hp/senat-usnadnil-zivot-cernym-stavbam-varuje-zeleny-kruh

[vii] http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranari-kritizuji-navrh-na-snizeni-poplatku-za-zabor-pudy

[viii] http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/OPZP/

[ix] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/dnesni-odpadovy-sampionat-ceske-domacnosti-obce-eu-vs-teplarenske-sdruzeni-spalovnova-lobby

[x]  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/268087-diamo-chce-otevrit-uranovy-dul-u-brzkova-ma-sobotkovu-podporu/

[xi] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vlada-dnes-schvaluje-energetickou-koncepci-promarnenych-prilezitosti

[xii] http://www.dopravnifederace.cz/aktualne/zobrazit/tri-ukoly-pro-noveho-ministra-dopravy

[xiii] http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/znecisteni_ovzdusi/

[xiv] http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/poslanecka_rosnicka/

[xv] http://rosnicka.zelenykruh.cz/vote-event.php?identifier=59928

[xvi] http://rosnicka.zelenykruh.cz/vote-event.php?identifier=58699

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org