Zelení filantropové

Ještě do tohoto pátku 19. června máme všichni šanci nominovat svého kandidáta do 18. ročníku cen VIA Bona, které oceňují české filantropy. Ceny každoročně vyhlašuje Nadace VIA a mohou ji získat jednotlivci i firmy. Uznání nemusí získat jen ti, kteří podporují dobročinné aktivity finančně. Cenou za osobní zaujetí jsou odměněni i „srdcaři roku“, kteří se výrazným osobním nasazením angažují v dobročinných projektech či neziskových organizacích. Letos je přichystána i novinka, cena za Dar ze závěti.

Vítězové budou vyhlášeni během slavnostního ceremoniálu 6. října.

O tom, že dárcovství je klíčové pro celou řadu neziskových organizací, by mohli mnozí našich členové povídat hodiny. Tak alespoň pár příkladů od členů Zeleného kruhu.

Česká společnost ornitologická má s celou řadou dárců bohaté zkušenosti. Díky podpoře jednotlivců a malých firem přispívajících na výkup pozemků např. vzniká unikátní Ptačí park Josefovské louky, který má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky. Pražská organizace Auto*mat prostřednictvím příspěvků od firemních dárců každoročně zajišťuje oblíbenou soutěž Do práce na kole. Oproti tomu organizace Greenpeace je na individuálním dárcovství přímo existenčně závislá, příspěvky totiž tvoří většinu jejích příjmů.