Zářijové střípky z legislativy

Sněmovna jednala o ochraně půdy
Prázdninový režim skončil a také poslanci se v září vrátili do svých lavic. I přes překvapivě odmítavé stanovisko vlády prošel prvním čtením návrh novely zákona o zemědělském půdním fondu. Návrh z pera poslanců TOP09 a STAN, který má výrazně snížit ochranu půdy, bude nyní projednáván ve výborech. Prvním čtením dále prošel vládní návrh na zvýšení poplatků z vytěžených surovin, zejména z uhlí, který bude rovněž projednáván ve výborech.

Sněmovna dále jednala o zákonech, které jí s pozměňovacími návrhy vrátil Senát. Šlo v prvé řadě o novelu zákona o veřejném zdraví, ve které senátoři z iniciativy své kolegyně paní Seitlové (SZ) navrhli některé změny posilující ochranu před hlukem. Tyto návrhy bohužel poslanci zamítli, nicméně výsledná novela chrání před hlukem podstatně lépe než původní vládní verze.

Sněmovnou naopak prošly pozměňovací návrhy Senátu k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, čímž se zabránilo zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích na 150 km/h, a zavedení práva veta policie vůči provedení úprav v silničním provozu.

V Senátu proběhl seminář
Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí v září ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a s Českou komorou architektů uspořádal seminář na téma připravované novely stavebního zákona. Odborníci se ve svých prezentacích zaměřili na přípravu projednávání této zásadní novely, k níž máme jako Zelený kruh řadu připomínek. Protože veškerou problematiku a vývoj projednávání pečlivě sledujeme, semináře se zúčastnil i zástupce Zeleného kruhu.

Vládní úředníci k novele stavebního zákona
Zářijová zasedání vlády mnoho příležitostí vyjádřit se k materiálům o životním prostředím neměla. Mezitím však vládní úředníci intenzivně připravovali novelu stavebního zákona s více než třiceti souvisejícími zákony. Novela může kromě rozhodování o využití území výrazně ovlivnit ochranu životního prostředí. Může však také významně zasáhnout do práva veřejnosti účastnit se rozhodování o stavbách v jejím blízkém okolí. Zelený kruh se účastnil vypořádání připomínek k novele, kterých se z nejrůznějších úřadů a zájmových skupin sešlo přes 1500! Mezi hlavní námitky patří zrušení veřejného projednání v procesu EIA, omezení možností občanů bránit se proti nezákonným územním plánům a omezení práv veřejnosti v rozhodování o kácení stromů. Vzhledem k náročnosti se v dalším vypořádání bude pokračovat i v průběhu října.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org