Zapojování veřejnosti do rozhodování. Nový trend?

Minulý týden proběhla v Senátu konference o participaci občanů na rozhodování. Konference byla uspořádána v rámci projektu s názvem PAKT (participace – komunikace – transparentnost), za kterým stojí organizace Agora CE, Centrum pro komunitní práci, Partnerství, Zelený kruh a norská nadace Stiftelsen IdéBanken.

PAKT si klade za cíl zavést participaci široké veřejnosti na dění ve veřejné správě jako běžnou praxi. Na rozdíl od většiny projektů a aktivit, které podporují aktivní občanství a přístup bottom-up, aktivně spolupracuje i s úředníky a představiteli obcí a krajů. Během pravidelných diskuzních setkání jim na základě praktických příkladů ukazuje, že participační postupy jsou nejen zajímavé, ale při dobrém postupu i přínosné a efektivní.

Tvůrci projektu se mimo jiné inspirovali anglickým Compact – smlouvou o spolupráci mezi britskou vládou a občanským sektorem. Inspirativní příklady dobré praxe, analýzu stavu participace a mnohé další dokumenty můžete najít na stránkách www.paktparticipace.cz.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org