Workshop k zapojování veřejnosti do rozhodování v Plzni

Dovolujeme si vás pozvat na workshop Participace v ČR – analýza současného stavu zapojování veřejnosti do rozhodování, který proběhne v rámci konference projektu PAKT, pod záštitou Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Kdy: 4. 3. 2015 od 14:00 do 16:00
Kde: V budově Filozofické fakulty, Sedláčkova 15, Plzeň, 3. patro – číslo místnosti SP319

Registrujte se prosím zde (účast je bezplatná)

Workshop je určen především pro odborníky z řad akademiků, praktiků z nestátních organizací, představitelů veřejné správy či politiků. V rámci projektu PAKT, který iniciovaly čtyři české neziskové organizace (Agora CE, CpKP, Partnerství a Zelený kruh), vznikla analýza stavu participace v České republice, která bude sloužit jako výchozí materiál (ke stažení zde). Na začátku semináře vám analýzu stručně představíme. Posléze budete mít příležitost analýzu podrobit kritické reflexi. Zároveň chceme iniciovat vznik širší koalice pro prosazování participace jako průřezového tématu v různých sférách rozhodování.

Na seminář naváže od 16:00 veřejná panelová diskuze Občan a radnice – je hlas lidí v ČR slyšet?

Více o projektu PAKT – participace, komunikace, transparentnost naleznete na www.paktparticipace.cz


PAKT je projektem koalice nestátních organizací: Agora CE, Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP), Partnerství, Zelený kruh a Stiftelsen IdéBanken (Norsko).


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz