Významné evropské země brání Junckerovu pokusu o změnu zákonů na ochranu přírody

Tisková zpráva ke stažení zde
Dopis evropských ministrů životního prostředí komisaři ke stažení zde

Evropská legislativa chránící vzácnou přírodu získala masivní podporu, když devět velkých evropských států včetně Německa, Polska a Francie vyzvalo k jejímu zachování.

Směrnice o ptácích a o stanovištích, kterými se řídí evropská soustava chráněných území Natura 2000, procházejí v současné době hodnotícím procesem vedeným Evropskou komisí. Hodnocení probíhá ve znepokojivé atmosféře. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker  totiž veřejně mluvil o svých plánech na „fúzování a přepracování“ obou směrnic tak, aby byly více vstřícné byznysu[1].

Ministři životního prostředí Německa a osmi dalších evropských států však napsali společný dopis komisaři pro životní prostředí Karmenu  Vellovi, v němž požadují zachování směrnic v současném znění. Argumentují, že pravidla mají zásadní význam pro ochranu evropské přírody, a vyzývají Evropskou komisi, aby se soustředila na jejich důsledné dodržování.

K dopisu se připojily Polsko, Francie, Španělsko, Itálie, Slovinsko, Rumunsko, Chorvatsko a Lucembursko. Všechny signatářské země představují 63 % obyvatel EU. Česko však mezi signatáři chybí.

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, k tomu řekl: „Mrzí mne, že na dopise chybí podpis českého ministra životního prostředí Richarda Brabce, když Česko, i podle opakovaných ujištění jeho vlastního úřadu, má stejný názor.“

Půl milionu lidí v oficiální veřejné konzultaci, kterou letos v létě pořádala Evropské komise, požadovalo zachovat současnou legislativu. Šlo o zdaleka největší počet účastníků jakékoli veřejné konzultace v historii Evropské unie.

Natura 2000 úspěšně chrání přírodu a vrací do naší krajiny vzácné živočichy a rostliny. Napomohla úspěšné záchraně a návratu řady typických evropských zvířat, jako jsou vlk, orel mořský nebo tuleň obecný. Pečuje také o nejvzácnější místa v české přírodě, například krkonošskou tundru, šumavská rašeliniště nebo orchidejové louky v Bílých Karpatech.

[1] https://europeanseabirds.wordpress.com/2014/09/15/junckers-new-commission-what-will-happen-to-the-marine-environment/

 


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz