Vrátit práva lidem budou muset poslanci. Senát neschválil účast občanů při povolování staveb

Stáhněte si společnou tiskovou zprávu  do svého počítače


Škrtnutí občanských práv čelí čím dál většímu odporu veřejnosti a odborníků

Senát právě schválil pozměňovací návrhy k novele stavebního zákona a ten se vrátí zpět do Sněmovny. Vrácení práv pro občany vyjadřovat se ke stavbám a jiným zásahům do okolí mezi nimi však chybí. K přijetí tohoto návrhu chybělo pouhých pět hlasů. Novela i v senátní verzi tedy škrtá práva občanů připomínkovat svými spolky výstavbu a průmyslové činnosti v okolí svých domovů.

 Občanská práva navrhli v dubnu vyškrtnout poslanci. Novela se jim teď vrací zpět na stůl. Mají poslední šanci odvrátit největší omezení občanských práv po roce 1989. Na zákonodárce apelovalo již více než 8 000 lidí, 70 občanských spolků a řada osobností veřejného života, aby zabránili krácení práv lidem [1]. Výzvu www.vrattelidemprava.cz iniciovaly nevládní organizace sdružené v asociaci Zelený kruh.

 Paradoxně omezení občanů nezkrátí povolovací procesy ani o jediný den. Návrhy, které prosadil poslanec Foldyna (ČSSD) a hlasovali pro ně zejména poslanci ANO, TOP09, KSČM a ODS, totiž nezkracují lhůty ani neodstraní současnou praxi, kdy stavební úřady lhůty hrubě porušují a poškozují tím investory i občany. Ekologické organizace přitom od začátku přípravy novely stavebního zákona prosazovaly skutečné zrychlení a zkvalitnění povolovacích procesů. A budou to požadovat i po příští vládě.

 Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

“Vyloučení občanů z připomínkování staveb zdůvodňovali někteří senátoři snahou o rychlejší stavbu dálnic. Ve skutečnosti se dálnic vůbec netýká. Naopak bere občanům právo vyjádřit se téměř ke všem ostatním stavbám, aniž by zrychlil rozhodování o jediný den.”     

 Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Poslanci nyní mají opravný termín. V dubnu lidem práva vzali, nyní je jim mohou vrátit. Špatnou novelu stavebního zákona je nutné finálně odmítnout. Stavby by stejně neurychlila.”


Kontakty:

 Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz 

Vojtěch Dědek, vedoucí servisu pro občany Frank Bold, 607 558 987,

vojtech.dedek@frankbold.org

Hana Chalupská, koordinátorka programu Občanské oko NESEHNUTÍ, 731 181 990, hana@nesehnuti.cz

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz