Vládní jaderný propadák

Státní úřady nezvládají řešení problému s radioaktivním odpadem a vyhlídky nejsou dobré. Ministerstvo průmyslu a obchodu před šesti lety vytvořilo Pracovní skupinu pro dialog o hlubinném úložišti jaderného odpadu. V jejím rámci hodlalo diskutovat transparentní výběr finálního místa pro úložiště se zástupci sedmi předem vytipovaných lokalit.  Namísto slibovaného dialogu ale stát náměty místních zastupitelů vytrvale odmítá. Dohodnut byl pouze zákon, který by posílil roli obcí při výběru úložiště. Jenomže ministerstvo jeho přípravu rok zdržovalo, takže se v tomto volebním období nejspíš nestihne schválit a v tom dalším se začne od začátku. Trpělivost s liknavým státem starostům došla ve chvíli, kdy porušil veřejně daný slib a zahájil průzkum lokalit navzdory nesouhlasu dotčených obcí. Obce tak byly nuceny bránit se u soudu. Pracovní skupina ztratila smysl, starostové i místní spolky ji opouštějí.

Starostové a občanské spolky ale přicházejí s rozumným návrhem dalšího postupu. Chtějí pozastavit neprůhledně a neférově vedený proces výběru úložiště a nejprve pro něj stanovit jasná pravidla. Ta jsou jen tři. Při veřejném projednávání koncepce nakládání s radioaktivními odpady má vláda poctivě porovnat a zvážit všechna rizika a přínosy různých variant řešení. Bude-li zvolena varianta hlubinného úložiště, nechť stanoví pro jeho výběr nezpochybnitelná kritéria geologická, bezpečnostní, socioekonomická a environmentální. Vláda má také navrhnout a v parlamentu prosadit zákon, který zajistí, aby obce i veřejnost mohly účinněji hájit své oprávněné zájmy při rozhodování o nakládání s radioaktivním odpadem.

Uvidíme, jak zareaguje ministerstvo průmyslu, které je za ztroskotání dosavadního přístupu státu odpovědné. Pro obrat k lepšímu toho však zatím moc nesvědčí. Ministerstvo teprve poslalo ostatním resortům k připomínkování věcný záměr zmíněného zákona. Až po jeho schválení vládou začne příprava vlastního legislativního návrhu. Už nyní ale ministerstva spravedlnosti, pro místní rozvoj i životního prostředí základní princip návrhu zpochybňují.