Vláda projedná výjimku z EIA u 11 nejdůležitějších dopravních staveb

Stáhněte si tiskovou zprávu do svého počítače


Odborné kontakty
Mgr. Pavel Černohous, advokát, Dopravní federace, 608 901 291, pavel@cernohous.cz

Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz


Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz  


Ministři budou zítra jednat o speciální novele zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Jejím účelem je 11 nejdůležitějším dopravním stavbám udělit rychle ověřovací stanovisko a nečekat na nový posudek EIA. Vládní návrh je ovšem v přímém rozporu s evropskou legislativou, popírá její smysl i cíl. To může být důvodem pro zastavení financování staveb z fondů EU. Pokud vláda novelu schválí, plánuje ji předložit poslancům na mimořádné schůzi ke schválení ve zrychleném režimu koncem května.

Problémy s posudky EIA mají 98 dopravních staveb za 130 miliard korun, které vznikly ještě podle zákona z roku 1992. V současné době je nutné, aby stavby prošly celým procesem EIA podle evropské legislativy. Ministři dopravy a životního prostředí však předpokládají, že to pro zahájení staveb bude znamenat citelné zdržení. O posouzení jejich vlivů na životní prostředí má proto rozhodnout výhradně vláda. Tedy bez zahrnutí posouzení variant tras, a bez možnosti veřejnosti vyjádřit své připomínky. Podle výsledků průzkumu veřejného mínění, který v dubnu zpracovala agentura Stem/Mark, více než 2/3 dotázaných se domnívají, že veřejnost by měla mít možnost vyjadřovat se ve všech povolovacích řízeních velkých staveb.

Postup vlády je v rozporu s evropskou směrnicí. Nahrazení EIA u konkrétní stavby zákonem je totiž možné pouze ve výjimečných situacích. Zavádění dalších výjimek pro několik konkrétních staveb znepřehledňuje a komplikuje již tak složitá pravidla. Právní nejistota vede k velké chybovosti úřadů a je tak jednou z příčin zdlouhavého rozhodování o stavbách. Kromě toho podobný zákon o jedné konkrétní stavbě, o nové vzletové a přistávací dráze v Praze-Ruzyni, Ústavní soud před sedmi lety zrušil. 


Daniel Vondrouš říká: „Úředníci se musí přestat vymlouvat a začít pracovat na posouzení projektů. Navrhovaná výjimka pro vybrané a mnohdy kontroverzní stavby je v rozporu s evropskou legislativou, která požaduje odpovědné posouzení záměrů za účasti veřejnosti, nikoliv jejich urychlené neposouzení.  Momentálně u nás neprobíhá živelní pohroma, takže vysvětlovat Evropské komisi přijetí zákona výjimečnou situací má mizivou šanci na úspěch“ 

Pavel Černohous dodává: „Česko zatím kvůli nerespektování základních evropských pravidel nedokázalo přesvědčit Evropskou unii, aby financovala některé hlavní dopravní stavby. V rámci hašení problému se snaží vymýšlet a vyjednávat pouze výjimky, jak tato pravidla obejít. Nezbytným základem úspěchu a rychlosti příprav stavby je mimo jiné i komunikace o jednotlivých variantách se všemi, na které stavba bude mít významný dopad – občany, obcemi i s úřady chránícími životní prostředí – tedy respektování evropských pravidel.  Dobře připravená stavba pak nebude mít opakující se problémy v dalších povolovacích řízeních a její příprava tak nebude trvat 15 či 20 let.“ 


Podle Ministerstva dopravy se výjimka má týkat 10 silničních a 1 železniční stavby:

 1. D3 obchvat Českých Budějovic
  1. D3 0310/I Úsilné – Hodějovice
  2. 0310/II Hodějovice – Třebonín
 2. D6 – obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice
  1. D6 Lubenec obchvat
  2. D6 Řevničov, obchvat
  3. D6 Nové Strašecí – Řevničov
 3. D48 Frýdek Místek – obchvat
 4. D35 – Opatovice – Ostrov
  1. D35 Opatovice nad Labem – Časy
  2. D35 Časy – Ostrov
 5. D49 Hulín – Fryšták
 6. D55 Otrokovice obchvat JV
 7. D11 Hradec Králové – Smiřice
 8. I/11 Ostrava, prodloužená Rudná
 9. D1 Říkovice – Přerov
 10. D0 SOKP 511 D1 – Běchovice
 11. Modernizace železniční trati Sudoměřice – Votice

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org