Veřejnost má sázet stromy, při kácení ale musí mlčet

Stáhněte si společnou tiskovou zprávu  Arniky a Zeleného kruhu do svého počítače


Zelený kruh s Arnikou vítají nový dotační program Ministerstva pro životní prostředí na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích. V souvislosti s tím však upozorňují na stále více oklešťované možnosti veřejnosti chránit stromy již zasazené. Cíle programu, který hodlá investovat 100 milionů korun, tak mohou být rychle zmařeny.

Veřejnost byla před dvěma roky vyloučena z řízení, v nichž se rozhoduje o kácení stromů kvůli stavebním projektům, v současné době projednává parlament novelu zákona o drahách, která má umožnit kácet dřeviny v blízkosti tratí jen dle uvážení správce cesty a bez jakékoli konzultace s odbornými pracovišti veřejné správy .

Pokud má mít program dlouhodobý pozitivní vliv na obce, města i krajinu, musí se stát znovu umožnit místním spolkům chránit stromy již vysazené. Konkrétně to znamená vrátit do stavebního zákona účast veřejnosti v  řízeních, kde se o kácení rozhoduje. Každý jeden strom má pro naše klima nezastupitelnou roli a zaslouží si ochranu. Důvody, proč se stromy kácejí, musí být pod kontrolou jak odborných pracovišť veřejné správy, tak veřejnosti,“ uvedl ředitel Zeleného kruhu Daniel Vondrouš.

„Arnika iniciativu ministerstva podporuje. Pokud ale nebudou mít vysázené stromy dlouhodobě zajištěnou kvalitní péči a zejména  právní ochranu, nemohou nám přinést požadované benefity a  nepomůžou nám zmírnit dopady klimatické změny. Bavíme se tu o desítkách let, které malá sazenice potřebuje, aby se z ní stal vzrostlý strom. Jsme proto znepokojeni přístupem státních institucí, které si opakovaně vynucují zásahy do zákona o ochraně přírody a krajiny, usnadňující jim kácení vzrostlých stromů prakticky bez omezení,“ upozornila Marcela Klemensová z Arniky, vedoucí kampaně Zachraňme stromy.

Spolky věnující se ochraně životního prostředí jsou vyloučeny z většiny územních a stavebních řízení od ledna 2018 s odůvodněním, že způsobují svými připomínkami průtahy v řízení. Praxe však ukázala, že k žádnému zrychlení v povolovacích řízeních nedošlo. Zdržení způsobovalo a nadále způsobuje především nedodržování lhůt ze strany úřadů. Naopak lidé nesmějí připomínkovat mj. návrhy na kácení stromů, které – nově s podporou státu – sami vysazují.

 Kontakt pro novináře

Daniel Vondrouš, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Marcela Klemensová, 777 104 230, marcela.klemensova@arnika.org